Subsidie aanvragen

Wij stellen jaarlijks geld beschikbaar om activiteiten mogelijk te maken. Het gaat om subsidies voor verduurzaming, gezondheid, zorg, jeugd, onderwijs, sport, kunst en cultuur, en meer.

  • U vraagt een subsidie online aan.
  • Hebt u vragen? Bel ons op 14 0523.


Subsidie en lening voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Wilt u de gebouwen waar u als maatschappelijke organisatie gebruik van maakt duurzamer maken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een stimuleringslening van maximaal € 100.000 en/of een subsidie van maximaal € 50.000. De lening en subsidie zijn bedoeld voor maatregelen om energie te besparen of om duurzame energie op te wekken.

De lening en subsidie zijn vanaf 1 augustus aan te vragen.

Ga naar de pagina


Subsidie scholing VE-certificering

Biedt u een ontwikkelingsgericht aanbod aan peuters van 2 tot 4 jaar uit de gemeente Hardenberg? Er is een subsidie beschikbaar voor scholing van pedagogisch medewerkers in het werken met de methode Uk en Puk. U kunt tot en met 30 september 2023 subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen


Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2024

Biedt uw kinderopvang een ontwikkelingsgericht aanbod aan Hardenbergse peuters van 2 tot 4 jaar? En vraagt u de subsidie aan voor een peuterplaats met peuteropvang of voor peuteropvang met voorschoolse educatie? Dan kunt u tot en met 30 september 2023 de subsidie aanvragen voor subsidiejaar 2024.

Subsidie aanvragen


Subsidie ondersteuning logopedie op scholen 2023

Houdt uw school logopedische screenings voor kinderen uit groep 2? Dan kunt u hiervoor een vergoeding krijgen. U vraagt deze subsidie aan voor de kosten die u hebt gemaakt in het schooljaar van augustus 2022 tot en met juli 2023.

Subsidie aanvragen


Fonds Maatschappelijke Initiatieven

Wilt u iets organiseren of realiseren bij u in de buurt? En kunt u hiervoor wel wat (extra) geld gebruiken? Vraag dan een vergoeding aan uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven.

Subsidie aanvragen


Subsidie amateurkunst

Kunnen onze inwoners bij uw vereniging in hun vrije tijd meedoen aan activiteiten op het gebied van kunst? Bijvoorbeeld met concerten, uitvoeringen of presentaties? Dan kunt u hiervoor een vergoeding ontvangen. Dit is de subsidiebijdrage amateurkunst.

Subsidie aanvragen


Subsidieregeling dorpshuizen en wijkcentra

Dorpshuizen en wijkcentra kunnen elk jaar een waarderingssubsidie aanvragen. Met deze subsidie kunnen zij activiteiten organiseren, zodat inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Subsidie aanvragen


Hulp nodig?

Hebt u bij het aanvragen van een subsidie hulp nodig? Wij helpen u graag om uw aanvraag volledig in te sturen. Bel ons op 14 0523 of stuur een bericht via ons contactformulier.