Subsidieloket

Wij stellen jaarlijks geld beschikbaar om activiteiten mogelijk te maken. Het gaat om subsidies voor verduurzaming, gezondheid, zorg, jeugd, onderwijs, sport, kunst en cultuur, en meer.

  • U vraagt een subsidie online aan.
  • Heeft u vragen? Bel ons op 14 0523.

Een overzicht van onze subsidies

Wilt u iets organiseren of realiseren bij u in de buurt? En kunt u hiervoor wel wat (extra) geld gebruiken? Vraag dan een vergoeding aan uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven.

Meer informatie en aanvragen

Het klimaat verandert. Dit zorgt voor andere weersomstandigheden. Zoals hevige regenbuien, hitte en droogte. Om uw omgeving hier beter tegen te beschermen, kunt u zelf groen aanleggen en regenwater opvangen. Vanaf februari 2024 kunt u voor een aantal maatregelen subsidie aanvragen.

Meer informatie en aanvragen

Kunnen onze inwoners bij uw vereniging in hun vrije tijd meedoen aan activiteiten op het gebied van kunst? Bijvoorbeeld met concerten, uitvoeringen of presentaties? Dan kunt u hiervoor een vergoeding ontvangen. Dit is de subsidiebijdrage amateurkunst.

Meer informatie en aanvragen

Als ondernemer of pandeigenaar in het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de subsidieregeling 'Stimulering Detailhandel Hardenberg 2018'.

Meer informatie en aanvragen

Dorpshuizen en wijkcentra kunnen elk jaar een waarderingssubsidie aanvragen. Met deze subsidie kunnen zij activiteiten organiseren, zodat inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Meer informatie en aanvragen

Wilt u uw huis energiezuiniger maken en zo energie besparen? Dan kunt u mogelijk subsidie krijgen. Of gebruik maken van aantrekkelijke regelingen.

Meer informatie en aanvragen

Houdt uw school logopedische screenings voor kinderen uit groep 2? Dan kunt u hiervoor een vergoeding krijgen. U vraagt deze subsidie aan voor de kosten die u hebt gemaakt in het schooljaar van augustus 2022 tot en met juli 2023.

Meer informatie en aanvragen

Biedt uw kinderopvang een ontwikkelingsgericht aanbod aan Hardenbergse peuters van 2 tot 4 jaar? En vraagt u de subsidie aan voor een peuterplaats met peuteropvang of voor peuteropvang met voorschoolse educatie? Dan kunt u tot en met 30 september 2023 de subsidie aanvragen voor subsidiejaar 2024.

Meer informatie en aanvragen

Biedt u een ontwikkelingsgericht aanbod aan peuters van 2 tot 4 jaar uit de gemeente Hardenberg? Er is een subsidie beschikbaar voor scholing van pedagogisch medewerkers in het werken met de methode Uk en Puk. U kunt vanaf 1 maart 2024 subsidie aanvragen. Er is een subsidieplafond van € 120.000. U kunt uw aanvragen indienen totdat het budget op is.

Meer informatie en aanvragen

Wilt u de gebouwen waar u als maatschappelijke organisatie gebruik van maakt duurzamer maken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een stimuleringslening van maximaal € 100.000 en/of een subsidie van maximaal € 50.000. De lening en subsidie zijn bedoeld voor maatregelen om energie te besparen of om duurzame energie op te wekken.

De lening en subsidie zijn vanaf 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2024 aan te vragen.

Meer informatie en aanvragen