Subsidie ondersteuning logopedie op scholen

Houdt uw school logopedische screenings voor kinderen uit groep 2? Dan kunt u hiervoor een tegemoetkoming in de kosten krijgen.

U vraagt deze subsidie aan voor de kosten die u hebt gemaakt in het schooljaar van augustus 2022 tot en met juli 2023.

Bij een screening onderzoekt een logopedist of een leerling logopedische problemen heeft. Gebeurt dit onderzoek onafhankelijk? En is er geen relatie tussen de screenende logopedist en de behandelend logopedist? Dan kunt u een vergoeding voor de kosten van de screening aanvragen. Dit kan tot 1 november 2023.

Subsidie aanvragen met of zonder eHerkenning

Heeft uw school e-Herkenning? Dan kunt u de subsidie aanvragen met eHerkenning. Een aantal gegevens staan dan alvast voor u ingevuld. Als u geen eHerkenning heeft, gebruikt u de andere knop.