Groene subsidie

Het klimaat verandert. Dit zorgt voor andere weersomstandigheden. Zoals hevige regenbuien, hitte en droogte. Om uw omgeving hier beter tegen te beschermen, kunt u zelf groen aanleggen en regenwater opvangen. Vanaf februari 2024 kunt u voor een aantal maatregelen subsidie aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

U vraagt de subsidie aan:

 • Voor uzelf of uw eigen bedrijf.
 • Voor een bestaand(e) woning of gebouw met tuin (zoals een kantoor).
 • Maximaal 6 maanden nadat u of een vakman het werk heeft uitgevoerd.

In 4 stappen een volledige aanvraag

 1. Maak een account aan via www.subsidieaanvragen.nl/hardenberg om een aanvraag te doen.
 2. Bij uw aanvraag voegt u foto’s en facturen toe. Binnen 6 maanden na aankoop en uitvoering kunt u een subsidieaanvraag indienen.
 3. Het team van subsidieaanvragen.nl controleert uw aanvraag. U krijgt binnen 8 weken bericht.
 4. Wij controleren de aanvraag nog een laatste keer. Is alles in orde? Dan geven we goedkeuring en ontvangt u de subsidie.

Tip: wilt u zeker weten dat u in aanmerking komt voor subsidie? Dan kunt u ook een vooraanvraag indienen. Nog voordat u de maatregelen uitvoert.

Samen krijgt u meer subsidie!

Doet u met meerdere personen een subsidieaanvraag? Dan krijgt u 25% extra subsidie (bovenop het oorspronkelijke bedrag). Dus vraag uw familie, vrienden en buren om mee te doen!

De 8 maatregelen

Regenwater opvangen en opnieuw gebruiken zorgt voor minder verspilling van water. En zo bespaart u ook geld. U kunt kiezen voor een regenton, of een grotere wateropslag zoals een regenzuil of -schutting.

Wat levert het u op?

 • Gratis en schoon water om planten water te geven
 • Minder kans op wateroverlast bij kleine buien

Bedrag subsidie

 • € 30 voor een regenton van 100-140 liter.
 • € 50 voor een regenton/zuil/schuttingen groter dan 140 liter.

Voorwaarden

 • Alleen voor inwoners. Maximaal 1 regenton, regenzuil of regenschuttingsegment per adres. U moet minimaal 100 liter kunnen opvangen.
 • De regenton moet altijd aangesloten zijn op een regenpijp, het hele jaar. 
 • Deze subsidie kunt u niet combineren met andere subsidies voor het afkoppelen van een regenpijp. 
 • Geldt alleen voor een bestaand gebouw.

Bomen geven schaduw en verkoeling, houden water vast en zorgen voor meer biodiversiteit.

Wat levert het u op?

 • Schaduw en verkoeling in de zomer
 • Meer vlinders, vogels, insecten, en andere dieren
 • Meer schone lucht
 • Betere luchtkwaliteit

Bedrag subsidie

 • € 70 voor een boom

Voorwaarden

 • U kunt subsidie aanvragen voor maximaal 2 bomen per adres voor inwoners, of maximaal 4 per adres voor bedrijven.
 • U krijgt geen subsidie als er sprake is van een herplantingsplicht.
 • Bij het planten van een boom moet u rekening houden met de erfgrensregels.
 • De boomsoort die u wilt planten staat in de bomenlijst die hoort bij deze regeling. Het gaat om winterharde, inheemse bomen en fruitbomen.
 • Minimale stamomtrek van de boom is 12-14 centimeter op 1 meter hoogte. Voor een fruitboom is dit 10-12 centimeter.
 • De oppervlakte van de tuin moet in verhouding zijn tot de boomgrootte. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: 
  • minder dan 50 vierkante meter: 3e grootte boom (tot 6 meter hoogte)
  • 50-100 vierkante meter: 2e grootte boom (6-12 meter hoogte)
  • meer dan 100 vierkante meter: 1e grootte boom (meer dan 12 meter hoogte)

Maak uw regenpijp los van het riool. Regenwater stroomt dan van het dak naar een plek in de tuin. Hierdoor komt er minder regenwater in het riool. Dit zakt dan weg in de grond.

Wat levert het u op?

 • Minder kans op wateroverlast
 • Minder droogte

Bedrag subsidie

 • € 10 per vierkante meter afgekoppeld verhard oppervlak, met een maximum van € 500.

Voorwaarden

 • De subsidie geldt voor bestaande gebouwen en terreinen die nu zijn aangesloten op gemengde riolering of drukriolering.
 • Het regenwater wordt lokaal vastgehouden en verwerkt. Er slaat minimaal 20 millimeter regenwater op (= 20 liter per afgekoppelde vierkante meter dakoppervlak) op eigen terrein.
 • De bodem moet geschikt zijn voor infiltratie.
 • Infiltratie op eigen terrein of afvoer naar oppervlaktewater moet haalbaar zijn. En mag geen overlast veroorzaken in eigen tuin of die van de buren.

Maak uw tuin groener! Dit helpt tegen wateroverlast en hitte. Heeft u tegels, beton of asfalt op uw terrein? Vervang deze dan door planten of ander groen.  

Wat levert het u op?

 • Betere luchtkwaliteit
 • Minder kans op wateroverlast
 • Minder hitte in de zomer
 • Minder droogte
 • Meer vlinders, vogels, insecten, en andere dieren
 • Een prettige en ontspannen leef- en werkomgeving

Bedrag subsidie

 • € 12 per vierkante meter, met een maximum van € 500 voor inwoners en € 1.000 voor bedrijven.

Voorwaarden

 • Voor inwoners en bedrijven in de gemeente Hardenberg.
 • Verharding moet worden vervangen door vaste, levende beplanting. Denk aan gras, planten, struiken of een boom.
 • De subsidie geldt niet als u de tuin/het terrein voor het eerst aanlegt. Het moet gaan om verharding die minimaal 1 jaar heeft gelegen.

Met een groen dak vangt u veel regenwater op. Ook is het is goed voor de biodiversiteit en zorgt het voor een extra isolatielaag op het gebouw.

Wat levert het u op?

 • Meer vlinders, vogels, insecten, en andere dieren
 • Een koeler gebouw of huis in de zomer en warmer in de winter
 • Minder kans op wateroverlast

Bedrag subsidie

 • € 30 per vierkante meter met een laagdikte van 8-20 centimeter.
 • € 40 per vierkante meter met een laagdikte van meer dan 20 centimeter.
 • Maximum van € 2.500 voor inwoners en € 5.000 voor bedrijven.

Voorwaarden

 • Voor inwoners en bedrijven met een gebouw binnen de bebouwde kom.
 • De beplanting van een groen dak moet bestaan uit minimaal 30% kruiden en bloemen.
 • Het groene dak heeft hellingshoek van maximaal 35 graden.
 • Het groene dak wordt of is door een professioneel bedrijf aangelegd.

Een groene gevel is geschikt om regenwater op te vangen, het is goed voor de biodiversiteit en creëert ook een extra isolatielaag op het gebouw.

Wat levert het op?

 • Zorgt voor meer dieren als vogels, vlinders en andere insecten.
 • Houdt het gebouw koel in de zomer en warm in de winter.

Bedrag subsidie

 • € 30 per vierkante meter, met een maximum van € 500

Voorwaarden

 • Voor inwoners en bedrijven met een gebouw binnen de bebouwde kom.
 • Het gaat om de aanleg van een gevel met kunstmatige bodem (modulair systeem) in of op de gevel.

Kunt u minimaal 1.000 liter opgevangen regenwater opslaan? Dan kunt u dit gebruiken voor het doorspoelen van het toilet of een druppelinstallatie in de tuin.

Wat levert het u op?

 • U bespaart op uw drinkwatergebruik
 • Minder kans op wateroverlast

Bedrag subsidie

 • 40% van de subsidiale* kosten met een maximum van € 500. 

*Subsidiale kosten zijn eenmalige investeringskosten die horen bij de uitvoering. Zoals loonkosten, materiaal kosten en omzetbelasting.

Voorwaarden

 • Opgevangen water mag u alleen gebruiken voor toilet, wasmachine, het leveren van was- en proceswater en vergelijkbare toepassingen in de woning/bedrijf. Of voor een tuindruppelinstallatie.
 • De installatie moet voldoende bereikbaar zijn voor onderhoud en inspectie.
 • Vanwege gezondheidsredenen mag het opgevangen water niet gebruikt worden voor sproeien, vernevelen of consumptie.
 • De installatie moet minimaal 1.000 liter water kunnen opvangen. En de installatie moet het hele jaar gebruikt worden.

Op plekken waar verharding nodig is, kunt u er met waterdoorlatende materialen toch voor zorgen dat het regenwater in de bodem kan wegzakken. Dit is goed voor het grondwaterpeil en zo komt er minder “schoon” regenwater in het riool. Voorbeelden van waterdoorlatende verharding zijn: grasbetontegels, houtspaanders, schelpen, grind of klinkers met open voegen.

Wat levert het u op?

 • Minder kans op wateroverlast
 • Minder droogte

Bedrag subsidie

 • € 10 per vierkante meter, met een maximum van € 150 voor inwoners en € 300 voor bedrijven.

Voorwaarden

 • De waterdoorlatende verharding moet bestaande verharding vervangen.
 • De aanvrager moet goed kunnen uitleggen waarom een vorm verharding nodig is.
 • De ondergrond, eventuele fundering en andere onderliggende lagen moeten ook voldoende waterdoorlatend zijn.
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bestrating en het in stand houden van het functioneren van de waterdoorlatende verharding.

Bekijk onze tips

Gaat u aan de slag met het vergroenen van uw terrein? Bekijk ook onze tips! Hier staat ook bij voor welke activiteit u wel of geen subsidie kunt aanvragen.

Heeft u vragen?

Kijk dan op www.subsidieaanvragen.nl/veelgesteldevragen. Of neem contact op met de helpdesk van subsidieaanvragen.nl. De helpdesk is per e-mail en telefonisch bereikbaar, van maandag tot en met donderdag tussen 9.00-17.00 uur.