Subsidieregeling dorpshuizen en wijkcentra

Dorpshuizen en wijkcentra kunnen elk jaar een waarderingssubsidie aanvragen. Met deze subsidie kunnen zij activiteiten organiseren, zodat inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Een dorpshuis of wijkcentrum heeft een belangrijke rol als ontmoetingsplek. Iedereen is hier welkom. Door activiteiten krijgen inwoners de kans om elkaar hier te ontmoeten.

Wij vinden dit belangrijk. Het brengt inwoners bij elkaar. En maakt het wonen in onze gemeente prettiger. Daarom geven we voor elke kern of wijk elk jaar subsidie aan 1 dorpshuis of wijkcentrum.

De stichting of vereniging die een dorpshuis of wijkcentrum beheert, kan de subsidie aanvragen.