Ontwikkelingen in uw buurt

We willen de juiste keuzes maken voor de ruimte in onze gemeente. In het omgevingsplan voor de gemeente Hardenberg staat wat er wel en niet mogelijk is. En welke regels gelden bij ontwikkelingen. Het omgevingsplan vervangt alle geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

U vindt het omgevingsplan in het Omgevingsloket bij het onderdeel ‘Regels op de kaart’.

Bij veranderingen in de ruimte heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Soms is het nodig daarvoor het omgevingsplan te wijzigen. Als inwoner of ondernemer kunt u reageren op omgevingsvergunningen of ontwikkelingen in uw buurt. Daarvoor kunt u ons digitale formulier gebruiken.