Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u geen of te weinig geld om van te leven? En heeft u geen recht op een andere uitkering? Vraag dan een bijstandsuitkering aan.

We vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt. De bijstandsuitkering is bedoeld voor mensen die dit echt nodig hebben. 

Kijk eerst of u recht heeft op een bijstandsuitkering. Dat doet u met de bijstandscheck. Aan het einde van deze check gaat u naar de website Werk.nl van het UWV. Daar vraagt u de uitkering aan.

U kunt de bijstandscheck ook doen zonder DigiD. Gebruik dan de link hieronder.

Doe de bijstandscheck (zonder DigiD)

Verkorte aanvraag

Had u minder dan 6 maanden geleden een bijstandsuitkering van de gemeente Hardenberg? En heeft u daarna kort gewerkt? Dan kunt u misschien gebruikmaken van een verkorte aanvraag. En krijgt u snel weer een uitkering. Weet u al dat uw werk (voor een deel) stopt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw consulent werk.

Recht op bijstand

Het hangt van verschillende dingen af of u een bijstandsuitkering kunt krijgen. We kijken bijvoorbeeld naar hoe u woont, en met wie u woont. Ook kijken we naar uw inkomen, naar uw spaargeld en uw bezittingen.

Het is daarom belangrijk dat u het zo snel mogelijk doorgeeft als er iets verandert in uw situatie. En als wij u om informatie vragen. Uw consulent Inkomen kijkt of u recht heeft op een bijstandsuitkering.

Twijfelt u? Of heeft u vragen? Stel deze dan aan uw consulent Inkomen.

Meer informatie over Recht op bijstand

Afhandeling van uw aanvraag

Voordat we uw aanvraag goedkeuren, moet u alle gegevens en bewijzen inleveren. Stuurt u de bewijzen gelijk digitaal mee met de aanvraag? Dat scheelt tijd. Aanvraag ingediend? Dan bellen we om een afspraak te maken.

We nemen meestal binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag. U krijgt dit per brief. Soms verlengen we deze termijn 1 keer. Dit hoort u dan vooraf.

Voorschot

Het duurt even voordat het zeker is dat u een bijstandsuitkering krijgt. Tot die tijd krijgt u iedere 4 weken een voorschot. Dit is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die u waarschijnlijk krijgt. 

In deze gevallen krijgt u geen voorschot:

  • U leverde de gevraagde gegevens niet, niet op tijd of niet volledig in. En dit ligt aan u. 
  • U werkt niet genoeg mee.
  • Bij de aanvraag is al duidelijk dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering.

Hoogte van uw uitkering

Hoe hoog uw bijstandsuitkering is hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Dit noemen ze de bijstandsnorm. U leest de bedragen op de site van de Rijksoverheid.

Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld?

We keren het vakantiegeld van de bijstandsuitkering uit in de tweede week van juni. Waarschijnlijk heeft u het aan het einde van die week op uw rekening.

U bent het niet eens met ons besluit

Bent u het niet eens met ons besluit over uw bijstandsuitkering? Bijvoorbeeld over de datum waarop u de uitkering krijgt? Of de hoogte van de bijstand? Of dat wij uw uitkering stoppen of verlagen? Bespreek uw klacht of bezwaar eerst met uw consulent. Vaak komt u er samen uit. 

Weet u het zeker? Maak dan bezwaar. Dit kan tot 6 weken na ons besluit. Hoe dit moet, leest u via onderstaande link.

Bezwaar maken

Controle gegevens

Ontvangt u een uitkering? Dan controleren wij elke maand of u hier (nog) recht op heeft. Inlichtingenbureau helpt hierbij. Dit bureau is opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees meer over de controle van de gegevens.