Fonds Maatschappelijke Initiatieven

Wilt u iets organiseren of realiseren bij u in de buurt? En kunt u hiervoor wel wat (extra) geld gebruiken? Vraag dan een vergoeding aan uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven.

We zijn blij als iemand iets wil doen om de kwaliteit van stad, dorpen, wijken of buurten te verbeteren. Daarom is er het Fonds Maatschappelijke Initiatieven. Dit fonds is alleen voor initiatieven in de gemeente Hardenberg.

Aanvraag indienen

Een vergoeding uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven vraagt u online aan. Valt uw initiatief onder categorie B of C? Dan beslissen de burgemeester en wethouders of u de bijdrage ontvangt.

Hoe hoog is de vergoeding?

Hoe hoog de bijdrage is, hangt af van uw plan of idee. We hebben de volgende verdeling:

Categorie A: kleine projecten
De maximale bijdrage is € 5.000. De bijdrage is maximaal 80% van de kosten.

Categorie B: grotere projecten
De bijdrage ligt tussen € 5.000 en € 25.000. De bijdrage is maximaal 50% van de kosten.

Categorie C: initiatief voor de hele kern
We kijken voor de hoogte van de vergoeding naar het aantal inwoners van de kern. In kleine kernen zonder voorzieningen krijgt u een hogere vergoeding.

Inwoners van een kern bepalen samen welke projecten in de categorie C een vergoeding krijgen. Dit kan door een anonieme stemming, een openbare oproep in de kern, georganiseerd door een een Plaatselijk Belang.

Waar moet u rekening mee houden?

Vraagt u een vergoeding uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven? Dan kijken we naar:

  • De versterking van de maatschappelijke kwaliteit van een stad, dorp, wijk of buurt staat centraal.
  • U kunt laten zien dat de mensen in de buurt uw plan of idee steunen.
  • Er is een omschrijving van het plan en het te behalen (sociaal) doel.
  • Het plan of idee is niet bedoeld om winst te maken (commercieel).
  • De vergoeding is alleen te gebruiken voor het uitwerken van het plan, niet voor exploitatie.
  • Uw plan is nieuw, of nog niet eerder in de kern uitgevoerd.
  • Voor uw plan krijgt u geen andere gemeentelijke subsidies.
  • Uw plan wordt niet uitgevoerd door een professionele organisatie, is geen buurtfeest en geen evenement (met uitzondering van kleine culturele activiteiten die onder categorie A vallen).

Hulp nodig?

Hebt u bij het aanvragen van een subsidie hulp nodig? Wij helpen u graag om uw aanvraag volledig in te sturen. Bel ons op 14 0523 of stuur een bericht via ons contactformulier.