Subsidie detailhandel

Subsidieregeling voor verbeteren winkelgebied

Als ondernemer of pandeigenaar in het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de subsidieregeling 'Stimulering Detailhandel Hardenberg 2018'. 

Met de subsidie wil de gemeente Hardenberg het winkelgebied versterken door winkels in het kernwinkelgebied te concentreren en de kwaliteit van panden in het kernwinkelgebied te verbeteren.

U kunt de subsidieregeling gebruiken voor:

  • het opknappen van uw pand of gevel om de uitstraling te verbeteren.
  • begeleiding bij het verplaatsen van uw winkel naar het kernwinkelgebied.

Tip: lening en subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Wilt u de gebouwen waar u als maatschappelijke organisatie gebruik van maakt duurzamer maken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een stimuleringslening van maximaal € 100.000 en/of een subsidie van maximaal € 50.000. De lening en subsidie zijn bedoeld voor maatregelen om energie te besparen of om duurzame energie op te wekken.

Meer informatie

Soorten subsidie

De subsidieregeling bestaat uit een:

  • plansubsidie;
  • gevelverbeteringssubsidie;
  • verplaatsingssubsidie;
  • transformatiesubsidie.

De plansubsidie is bedoeld voor een gevelverbeteringsplan of een transformatieplan. Een gevelverbeteringsplan is een ontwerptekening van het verbeteren van een luifel, pui of entree voor winkelpanden in de kernwinkelgebieden van Hardenberg en Dedemsvaart. De hoogte van deze subsidie bedraagt een vergoeding van 70% van de kosten tot een maximum van € 1.000.

Eigenaren van leegstaand vastgoed in het centrum, met uitzondering van winkel- of horecapanden in het kernwinkelgebied, kunnen subsidie ontvangen voor een transformatieplan. De subsidie bedraagt een vergoeding van 70% van de kosten tot een maximum van € 2.500.

De gevelverbeteringssubsidie is bedoeld voor het verbeteren van de luifel, pui of entree aan de voorzijde van een winkel in het kernwinkelgebied van Hardenberg of Dedemsvaart. De eigenaar van het pand kan de subsidie aanvragen. De vergoeding voor de investering bedraagt 40% van de kosten tot een maximum van € 10.000.

De verplaatsingssubsidie is bedoeld als bijdrage in de kosten van verplaatsing van de winkel in het centrum, die buiten het kernwinkelgebied ligt, naar een locatie in het kernwinkelgebied. De vergoeding bedraagt 40% van de kosten tot een maximum van € 10.000.

De transformatiesubsidie is bedoeld voor eigenaren van leegstaande panden in het centrum met een detailhandel- of horecabestemming. Zij kunnen subsidie aanvragen voor het veranderen van de bestemming naar een andere bestemming dan detailhandel of horeca. De subsidie is een bijdrage van 50% in de planologische kosten voor een bestemmingsplanwijziging tot een maximum van € 5.000.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen via onderstaand formulier. Uw aanvraag wordt beoordeeld door de werkgroep Stimuleringsregeling detailhandel.

Binnen zes weken na ontvangst van uw aanvraag brengt de werkgroep advies uit aan het college van B&W. Het college van B&W neemt een besluit over het verlenen van de aangevraagde subsidie.