Subsidie amateurkunst

Kunnen onze inwoners bij uw vereniging in hun vrije tijd meedoen aan activiteiten op het gebied van kunst? Bijvoorbeeld met concerten, uitvoeringen of presentaties? Dan kunt u hiervoor een vergoeding ontvangen. Dit is de subsidiebijdrage amateurkunst.

Voorbeelden van amateurkunst:

  • Muziek
  • Zang
  • Beeldende kunst
  • Dans
  • Theater
  • Woordkunst
  • Mediakunst (zoals fotografie, film, video en computerkunst)
  • Toneel 
  • Architectuur