Lening en subsidie om maatschappelijk vastgoed duurzamer te maken

Wilt u de gebouwen waar u als maatschappelijke organisatie gebruik van maakt duurzamer maken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een stimuleringslening van maximaal € 100.000 en/of een subsidie van maximaal € 50.000. De lening en subsidie zijn bedoeld voor maatregelen om energie te besparen of om duurzame energie op te wekken.

Bekijk de wetteksten op lokaleregelgeving.overheid.nl:Waarom bestaat deze lening/subsidie?

Niet genoeg geld voor energiezuinig maken

Verenigingen, stichtingen, multifunctionele centra, kerken en culturele organisaties hebben te maken met hoge energiekosten voor hun gebouwen. Veel van deze organisaties willen aan de slag met het energiezuinig maken van hun gebouwen. Of met het opwekken van duurzame energie. Maar ze geven aan dat ze hiervoor niet genoeg geld hebben.

De gemeente ondersteunt met een lening en/of subsidie

We ondersteunen deze maatschappelijke organisaties financieel met een lening en/of subsidie. De lening en subsidie zijn bedoeld voor maatregelen waarmee energie wordt bespaard. Of waarmee energie op een duurzame manier wordt opgewekt. De organisaties besparen hierdoor op de energierekening. Ook past energiebesparing en het opwekken van duurzame energie bij onze duurzaamheidsplannen.

Deze partijen komen in aanmerking

Sociaal-culturele en maatschappelijke organisaties en non-profit organisaties in de gemeente Hardenberg kunnen gebruikmaken van een lening en/of subsidie. Het gaat bijvoorbeeld om stichtingen, multifunctionele centra, (sport)verenigingen, kerken en culturele organisaties.

Eigenaren, huurders en pachters van gebouwen kunnen de lening of subsidie aanvragen. Huurders of pachters moeten toestemming hebben van de eigenaar.


Maximaal € 100.000 euro lenen voor energiemaatregelen

 • De stimuleringslening is minimaal € 5.000 en maximaal € 100.000.
 • Het rentepercentage is 1,6 %.
 • De looptijd van de lening is 10 jaar bij leningen tot € 50.000 en 15 jaar bij leningen vanaf € 50.000.
 • De lening wordt onderhands verstrekt via een bouwdepot.
 • De lening kan gebruikt worden voor maatregelen voor het verduurzamen van het pand en/of installaties in het pand, inclusief afsluitkosten en eventueel financieringskosten.

Maximaal € 50.000 euro subsidie voor energiemaatregelen

 • De subsidie is 50% van de werkelijke kosten van maatregelen tot maximaal € 50.000.
 • De subsidie wordt alleen verstrekt als de werkelijke kosten van de maatregelen minimaal € 5.000 zijn.
 • Er gelden twee sluitingsdata: 1 oktober en 1 april.
  • Subsidieaanvragen die voor 1 oktober worden ingediend hebben betrekking op maatregelen die tussen 1 oktober en 31 december van het daaropvolgende jaar worden uitgevoerd.
  • Subsidieaanvragen die voor 1 april worden ingediend hebben betrekking op maatregelen die tussen 1 april en 30 juni van het daaropvolgende jaar worden uitgevoerd.

Lening of subsidie aanvragen

U vraagt de stimuleringslening en subsidie makkelijk aan met eHerkenning. Een paar gegevens zijn dan al voor u ingevuld. Liever zonder eHerkenning? Dat kan ook.

Stimuleringslening aanvragen

Subsidie aanvragen

Wat u verder moet weten

 • De aanvrager geeft hierbij een overzicht van de maatregelen/technieken, een indicatie van de energiebesparing en de kosten. Dit wordt onderbouwd met offertes.
 • Huurders/pachters van een pand leveren een verklaring van goedkeuring van de eigenaar aan.
 • De gemeente behandelt aanvragen in volgorde van binnenkomst.
 • De gemeente besluit binnen 8 weken of de aanvrager de lening ontvangt.
 • De gemeente besluit elk jaar voor 1 juni of 1 december over de subsidies voor de komende periode van 12 maanden.

Zo veel geld is er beschikbaar

Wij willen maatschappelijke organisaties helpen bij het verlagen van de energiekosten. Daarom heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om deze leningen en subsidies mogelijk te maken.

 • Voor de stimuleringslening is € 1,6 miljoen euro beschikbaar. De stimuleringslening wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Wordt er geld tijdens de looptijd van de lening terugbetaald? Dan kan het opnieuw worden uitgeleend aan een andere partij.
 • Voor de subsidie is maximaal € 1 miljoen euro beschikbaar.

Hulp nodig?

Hebt u bij het aanvragen van een subsidie hulp nodig? Wij helpen u graag om uw aanvraag volledig in te sturen. Bel ons op 14 0523 of stuur een bericht via ons contactformulier.