Programma Klimaat, Water en Biodiversiteit 2023-2027

Welkom op de startpagina van het Programma Klimaat, Water en Biodiversiteit. We vertellen u graag hoe we onze leefomgeving geschikt maken voor de veranderingen in ons klimaat. En hoe we de natuur hierbij een plek geven. Ook leggen we uit hoe we het systeem beheren en onderhouden.

We beheren als gemeente ongeveer 400 kilometer riolering. En we hebben 88 gemalen en ruim 2.000 stuks drukriolering. Ook zijn we verantwoordelijk voor het beheer van 160 hectare oppervlaktewater, zoals sloten en vijvers. Al deze onderdelen vormen samen het water- en rioleringssysteem. Dit systeem willen we geschikt maken voor de toekomst. Hierbij hebben we ook veel aandacht voor natuur en biodiversiteit, omdat deze erg belangrijk zijn voor een goede leefomgeving.

Begrippenlijst

Vaktermen en andere lastige woorden leggen we uit in de begrippenlijst.