Hoe werkt het?

Met ons water- en rioleringssysteem voeren we afvalwater en hemelwater (regen en andere neerslag) af. In de loop van de tijd hebben we verschillende soorten rioleringssystemen aangelegd. Op deze pagina leest u meer over deze systemen.

In Nederland hebben we veel verschillende soorten oppervlaktewater, zoals stilstaand en stromend, zoet, zout, groot en klein. Van slootjes, vijvers tot grote meren. En gegraven watergangen zoals kanalen. Gemeenten en waterschappen zijn samen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het oppervlaktewater.

Welke functies heeft het watersysteem?

Vijvers, sloten en andere wateren zorgen voor een fijne leefomgeving. Maar ze hebben nog een functie. Tijdens hevige regenbuien vangen ze het water op. En dat voeren ze langzaam af naar de bodem of naar andere wateren. Op die manier hebben deze wateren ook een opslagfunctie binnen de stedelijke omgeving.

Wadi's

Regenwater verdwijnt grotendeels onder de grond in het riool. Maar als het hard regent, kan het water soms niet snel genoeg weg. In de wadi kunnen we tijdelijk water opvangen.

Een wadi is meestal een verlaagde grasstrook en staat meestal droog. Alleen na een (heftige) regenbui staat er water in. Het regenwater kan in de bodem wegzakken of langzaam worden afgevoerd.

Een wadi:

 • Gaat uitdroging van de bodem tegen
 • Is een buffer bij veel neerslag
 • Zuivert het regenwater

Beheer en onderhoud

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor een goede leefomgeving. Wij beheren en onderhouden een aantal wateren.

Het onderhoud dat wij uitvoeren aan bijvoorbeeld sloten, vijvers en wadi's betalen we via de rioolheffing. De werkzaamheden die daarbij horen zijn:

 • baggeren van de watergangen
 • maaien van de kanten 
 • onderhouden van de beschoeiing.

Meer lezen over de kosten? Ga naar de pagina over de kosten.

Gebruik van regenwater

Regenwater is een bron van schoon water. Het is niet duurzaam om schoon regenwater te mengen met vervuild afvalwater. Om het daarna weer schoon te maken in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Daarom vangen we het regenwater zoveel mogelijk op waar het valt.

We mengen schoon regenwater dus het liefst niet met afvalwater in een gemengd rioolsysteem. Als het kan gebruiken we het om het grondwater aan te vullen. En het oppervlaktewater te verversen en door te spoelen.

Bij nieuwbouw- en inbreidingslocaties bepalen we hoe we omgaan met het afval- en regenwater. Daarbij is duurzaamheid ons uitgangspunt. En streven we altijd naar het scheiden van afval- en regenwater.

Riolering heeft een belangrijke functie in onze samenleving. Met het riool verzamelen we afvalwater en het te veel aan regen- en grondwater, en voeren we het af. Door dat te doen beschermen we de volksgezondheid en het milieu.

In de gemeente Hardenberg hebben we verschillende soorten rioleringssystemen.

Gemengde riolering

Vroeger werd het riool ‘gemengd’ aangelegd. Dit betekent dat afvalwater en regenwater in één buis naar de rioolwaterzuivering gaan. Als het heel veel regent, wordt het afvalwater dus flink verdund.

Als het riool vol raakt tijdens een hoosbui, kan het overlopen. Dan komt er behalve het schone regenwater ook vies afvalwater in vijvers of sloten terecht. Dat kan tot milieuvervuiling leiden.

Op dit moment is twee derde van onze riolering nog gemengd. Dit wordt steeds minder omdat we bij nieuwbouw meteen gescheiden riolering aanleggen.

Gescheiden riolering

Bij een gescheiden rioolstelsel hebben we een aparte buis voor afvalwater en een buis of ander hulpmiddel voor regenwater. Hiermee voeren we het vuile afvalwater en het schonere regen- of grondwater voor het grootste gedeelte gescheiden af.

Het vieze afvalwater gaat via rioolbuizen naar de rioolwaterzuivering. Daar wordt het afvalwater schoner gemaakt en daarna afgevoerd naar oppervlaktewater.

Het regenwater gaat niet naar de zuivering. Dit water slaan we op (infilteren) in de grond. Of we voeren het af naar oppervlaktewater zoals een sloot, kanaal of een meer.

Drukriolering

In het buitengebied leggen we meestal drukriolering aan. Dat doen we omdat het afvalwater daar over grote afstanden moeten vervoeren. Dit doen we met een systeem van pompen en persleidingen. In het buitengebied zie je vaak de regelkasten van de pompen staan. Dit zijn kleine, groene kastjes met een rode lamp. De lamp gaat branden bij een storing van de pomp.

Beheer en onderhoud

We doen regelmatig beheer- en onderhoudswerkzaamheden om te zorgen dat alle soorten riolering blijven werken. 

Meer informatie hierover leest u op de pagina over kosten

Benieuwd hoe groot ons water- en rioleringssysteem is? We hebben een aantal cijfers voor u op een rijtje gezet.

 • Drukriolering - ongeveer 520 kilometer
 • Drukriolering - ongeveer 2.072 pompen
 • Gemalen - ongeveer 88
 • Gemengde riolering vrijverval - ongeveer 185 kilometer
 • Infiltratieriolen en regenwaterriolen vrijverval - ongeveer 128 kilometer
 • Kolken - ongeveer 22.000
 • Overstorten gemengd stelsel - ongeveer 38 
 • Perceelaansluitingen - ongeveer 28.000
 • Poelen/vennen - ongeveer 0,3 hectare
 • Randvoorzieningen - 11
 • Schouwsloten - ongeveer 1 hectare
 • Sloten droog - ongeveer 77 hectare
 • Sloten nat - ongeveer 34 hectare
 • Vijvers - ongeveer 52 hectare
 • Vuilwaterriolering vrijverval - ongeveer 91 kilometer
 • Wadi's - ongeveer 1 hectare