Gemeentelijke belastingen

Elk jaar krijgt u een aanslag gemeentelijke belastingen. Bijvoorbeeld onroerendezaakbelastingen (ozb), rioolheffing, afvalstoffenheffing of reclamebelasting.

Op de aanslag staat ook de nieuwe WOZ-waarde van uw huis, bedrijfspand, perceel grond of andere onroerende zaak.

Waarom gemeentelijke belastingen?

We gebruiken het geld van de gemeentelijke belastingen om allerlei taken uit te voeren. Denk aan het onderhoud van wegen en openbaar groen, openbare verlichting, sport, uitkeringen, werkgelegenheidsprojecten of subsidies. Ook gebruiken we het geld voor projecten om de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden.

We bepalen ieder jaar hoeveel u betaalt aan belastingen. Dit doen we als we de begroting behandelen. Dan spreken we af wat er aan gemeentelijke belastingen moet binnenkomen om al onze taken te kunnen uitvoeren en betalen.

Wie betaalt wat?

Alle huishoudens en bedrijven betalen gemeentelijke belastingen. Er zijn verschillende belastingsoorten.