WOZ-waarde

In februari versturen we de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen. Hier zit ook een WOZ-beschikking bij, met uw nieuwe WOZ-waarde.

De WOZ-waarde bepaalt onder meer de hoogte van de aanslag onroerendezaakbelastingen (ozb).

We hebben alle onroerende zaken in de gemeente Hardenberg opnieuw gewaardeerd. Zoals een woning, een bedrijfspand of een stuk grond.

Vragen of opmerkingen over uw WOZ-waarde?

Neem dan contact met ons op. Let op: u moet de aanslag wel betalen.

Bekijk voor u contact opneemt eerst uw taxatieverslag

Of vul het formulier in met DigiD (voor inwoners) of eHerkenning (voor ondernemers).

Wilt u weten hoe we de WOZ-waarde bepalen? Bekijk het filmpje van de Waarderingskamer.

Bekijk uw taxatieverslag of WOZ-waarde

In het taxatieverslag staan de gegevens over uw pand die bij ons bekend zijn. Ook staan er in het taxatieverslag vergelijkbare huizen, die rond 1 januari (de peildatum) zijn verkocht. De vergelijkbare huizen hoeven niet dezelfde huizen te zijn.

De WOZ-waarde van een niet-woning (bijvoorbeeld een stuk grond, agrarisch, bedrijfspand, kantoor) wordt anders bepaald. Hier zijn verschillende regels voor. Dit staat op het taxatieverslag van uw niet-woning.

Controleer uw WOZ-waarde. Bekijk het taxatieverslag via de knoppen. Vul het hele aanslagnummer in. En het totaalbedrag van de aanslag (zonder punt, met komma).

Bekijk uw taxatieverslag (persoon)

of 

Bekijk uw taxatieverslag (organisatie)

Kunt u het taxatieverslag niet vinden? Neem dan contact met ons op.

De WOZ-waarde van uw huis staat op www.wozwaardeloket.nl. Hier staan de WOZ-waarden van alle huizen in Nederland. Zo kunt u uw huis vergelijken met andere huizen.

Peildatum 1 januari 2023

Ieder jaar bepalen we de WOZ-waarde van uw huis. We kijken altijd naar de waarde van uw pand op 1 januari. Voor belastingjaar 2024 kijken we naar het waarde-niveau van 1 januari 2023 (waardepeildatum).

Wilt u weten hoe we dit doen? Bekijk het filmpje van de Waarderingskamer.

Of lees in ons verantwoordingsdocument (pdf, 3,00 MB) hoe wij de WOZ-waarden bepalen. 

Informatie over tarieven

De waarde van uw huis bepaalt maar voor een deel wat u betaalt aan ozb. Dat heeft ook te maken met hoe wij de hoogte van de ozb-tarieven bepalen. 

We bepalen ieder jaar hoeveel u betaalt aan belastingen. Dit doen we als we de begroting behandelen. Dan spreken we af wat er aan gemeentelijke belastingen moet binnenkomen om al onze taken te kunnen uitvoeren en betalen.

De laatste jaren zien we dat als de WOZ-waarde stijgt, de ozb-tarieven lager worden. Daalt de WOZ-waarde? Dan stijgen de ozb-tarieven. Dat is in heel Nederland zo. Voor ons is het daarbij belangrijk dat we een vaste bron van inkomsten hebben.

De meeste WOZ-waarden voor belastingjaar 2024 stijgen. Doordat de WOZ-waarde wordt bepaald op het waarde-niveau van 1 januari 2023. Dit is de waardepeildatum. In deze periode waren de huizenprijzen hoog. Hierdoor stijgen de WOZ-waarden. Dalen de huizenprijzen? Dan dalen de WOZ-waarden ook. Maar dit is pas een jaar later te zien in de WOZ-waarde.

Dit komt doordat de peildatum altijd een jaar eerder is dan het jaar waarin u de WOZ-waarde ontvangt. Ook zorgen bijvoorbeeld verbouwingen, vernieuwingen en verbeteringen voor een hogere WOZ-waarde.

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag en gratis. U moet wel de aanslag betalen, maar u kunt ook uitstel van betaling aanvragen.

Bent u niet tevreden na het contact? Dan kunt u officieel bezwaar maken.

No Cure No Pay kost belastinggeld!

Wist u dat een No Cure No Pay (NCNP) bedrijf ongeveer € 280 voor een bezwaarschrift krijgt? Ook voor bezwaar tegen andere belastingen, zoals afvalstoffenheffing? Dit wordt betaald met gemeenschapsgeld. Geld dat we niet aan andere belangrijke dingen kunnen uitgeven.

Het geld dat we uit moeten keren, noemen we proceskostenvergoeding. Dit is geregeld in de wet. Wanneer het NCNP-bedrijf gelijk krijgt, ontvangt u (als belastingplichtige) deze proceskostenvergoeding op uw rekening. U maakt hier afspraken over met uw ingeschakelde bedrijf. Hier zijn wij niet bij betrokken.

Een bezwaar indienen is heel simpel. Hierboven ziet u hoe.

Vragenlijst: wat is de staat van uw woning?

Bent u op zoek naar de vragenlijst 'wat is de staat van uw woning'?

Ga naar de pagina