Onroerendezaakbelasting

Iedereen die op 1 januari eigenaar is van een onroerende zaak, betaalt onroerendezaakbelasting (ozb). Denk aan een woning, bedrijfspand of een stuk grond.

Dit geldt ook voor gebruikers van een niet-woning. Of als het gaat om een pand in aanbouw. Huurders van woningen betalen geen ozb.

Wilt u weten wat u gaat betalen? Bereken dan online uw ozb-aanslag. Dit kan met een zomaar gekozen WOZ-waarde. Alleen voor het berekenen van de ozb van gecombineerde panden (combinatie woning/niet-woning) kan dat niet.

Peildatum

1 januari is de peildatum waarop we bepalen wie eigenaar en/of gebruiker is van een woning, bedrijfspand of stuk grond. In de volgende gevallen verandert er dus niets aan de opgelegde aanslag:

 • U verkoopt de woning of het bedrijfspand in de loop van het belastingjaar;
 • U stopt het gebruik van het bedrijfspand in de loop van het jaar.

Dit betekent dat de nieuwe eigenaar pas in het volgende jaar een aanslag krijgt. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland. De notaris verrekent meestal de ozb bij de verkoop van een woning. Degene aan wie de aanslag is opgelegd, moet deze ook betalen.

Geen ozb

Voor kerken, begraafplaatsen en gronden gebruikt door actieve landbouwers of veehouders hoeft u geen ozb te betalen.

Bezwaar indienen

Redenen om bezwaar te maken, zijn:

 • De WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand is fout.
 • De beschikking is niet voor u.
 • De onroerende zaak staat niet goed vermeld.

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum/dagtekening die wij op het aanslagbiljet hebben gezet. Vermeld het beschikkingsnummer dat u bij de WOZ-waarde vindt. En leg uit waarom u bezwaar maakt.

Let op! Maakt u bezwaar? Dan moet u de aanslag toch betalen.

Online bezwaar indienen

Onroerendezaakbelasting

OZB-eigenaren woningen

 • tarief 2023: 0,0907% van de WOZ-waarde
 • tarief 2024: 0,0856% van de WOZ-waarde

OZB-eigenaren niet woningen

 • tarief 2023: 0,2860% van de WOZ-waarde
 • tarief 2024: 0,2894% van de WOZ-waarde

OZB-gebruikers niet woningen

 • tarief 2023: 0,2462% van de WOZ-waarde
 • tarief 2024: 0,2494% van de WOZ-waarde