Reclamebelasting Dedemsvaart

Bent u gebruiker van een bedrijfs- of winkelpand in het centrumgebied van Dedemsvaart? Dan betaalt u reclamebelasting. Dit gaat via de aanslag gemeentelijke belastingen.

De gebruiker (huurder) van het pand betaalt de belasting. We gebruiken de opbrengst van deze belasting voor investeringen in het centrumgebied. Deze investeringen hebben het thema 'schoon, heel en veilig'.

Verordening

Meer informatie staat in de verordening reclamebelasting Dedemsvaart.

Bezwaar indienen

Klopt de aanslag niet? Maak dan bezwaar bij de heffingsambtenaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet.

Vermeld hierbij het aanslagnummer dat op uw aanslagbiljet staat. En leg uit waarom u bezwaar maakt.

Tarieven reclamebelasting Dedemsvaart

Bedragen kernwinkelgebied

We bepalen de tarieven aan de hand van de WOZ-waarde.

2023

 • € 100.000 of minder: € 375
 • € 100.000 tot 200.000: € 550
 • € 200.000 tot 400.000: € 700
 • € 400.000 tot 600.000: € 850
 • € 600.000 of meer: € 1.000

2024

 • € 100.000 of minder: € 391
 • € 100.000 tot 200.000: € 573
 • € 200.000 tot 400.000: € 730
 • € 400.000 tot 600.000: € 886
 • € 600.000 of meer: € 1.042

Bedragen niet-kernwinkelgebied

2023

 • € 100.000 of minder: € 275
 • € 100.000 tot 200.000: € 450
 • € 200.000 tot 400.000: € 600
 • € 400.000 tot 600.000: € 750
 • € 600.000 of meer: € 900

2024

 • € 100.000 of minder: € 291
 • € 100.000 tot 200.000: € 473
 • € 200.000 tot 400.000: € 630
 • € 400.000 tot 600.000: € 786
 • € 600.000 of meer: € 942

Op deze pagina