Bedrijven investeringszone

Bent u op 1 januari huurder of eigenaar van een bedrijfs- of winkelpand in het centrumgebied van Hardenberg? Dan betaalt u de belasting voor Bedrijven Investeringszone (BI-Zone). Dit gaat via de aanslag gemeentelijke belastingen.

De gebruiker (huurder) van het pand betaalt de belasting. Staat het pand leeg? Dan betaalt de eigenaar. We gebruiken de opbrengst van deze belasting voor investeringen in het centrumgebied. Deze investeringen hebben het thema 'schoon, heel en veilig'.

Peildatum

1 januari is de peildatum waarop we bepalen wie eigenaar en/of gebruiker is van een huis, bedrijfspand of stuk grond. In de volgende gevallen verandert er dus niets aan de opgelegde aanslag:

 • U verkoopt het huis/bedrijfspand in de loop van het jaar.
 • U stopt het gebruik van het bedrijfspand in de loop van het jaar.

Dit betekent dat de nieuwe eigenaar pas in het volgende jaar een aanslag krijgt. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland.

Verordening

Meer informatie staat in de verordening BI-zone voor Hardenberg.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken om deze redenen:

 • De WOZ-waarde van uw pand is fout.
 • De beschikking is niet voor u.
 • De onroerende zaak staat niet goed vermeld.

Bezwaar maken kan schriftelijk binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet. U doet dit bij de heffingsambtenaar WOZ. Vermeld het aanslagnummer dat op uw aanslagbiljet staat. En leg uit waarom u bezwaar maakt.

Tarieven Hardenberg

We bepalen de tarieven op basis van de WOZ-waarde.

BI-zone en reclamebelasting Hardenberg

Tarieven 2023:

 • € 100.000 of minder: € 553
 • € 100.000 tot € 200.000: € 727
 • € 200.000 tot € 300.000: € 901
 • € 300.000 tot € 400.000: € 1.080
 • € 400.000 tot € 500.000: € 1.173
 • € 500.000 tot € 1.500.000: € 1.306
 • € 1.500.000 of meer: € 1.408

Tarieven 2024:

 • € 100.000 of minder: € 560
 • € 100.000 tot € 200.000: € 736
 • € 200.000 tot € 300.000: € 912
 • € 300.000 tot € 400.000: € 1.093
 • € 400.000 tot € 500.000: € 1.187
 • € 500.000 tot € 1.500.000: € 1.321
 • € 1.500.000 of meer: € 1.425