Informatie voor ondernemers en bedrijven

Als ondernemer zijn er praktische zaken waarmee u rekening moet houden. Zoals milieuregels, de eisen voor brandveiligheid en energiebesparing.

Per categorie hebben wij de veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden en belangrijkste informatie op een rijtje gezet.Netcongestie

Wat is netcongestie?

Bij netcongestie is het stroomnet vol of overbelast. Dit komt door de snel groeiende vraag naar afname en teruglevering van stroom. Dit noemen we ook wel transportschaarste. Er zijn niet genoeg kabels beschikbaar in het elektriciteitsnet om alle stroom te leveren die gevraagd wordt. Of om de stroom terug te leveren die we opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen.

Lees meer over netcongestie


Wie is verantwoordelijk voor het energienet?

Netbeheerders beheren het energienetwerk van Nederland. TenneT is verantwoordelijk voor het hoogspanningnet. Verschillende netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het middenspanningsnet. In de gemeente Hardenberg is netbeheerder Enexis verantwoordelijk voor het elektriciteitsnet.

Daarnaast is er de ‘meetverantwoordelijke’. Dit is de partij waarmee particulieren of bedrijven een contract hebben voor elektriciteit en waar ze maandelijks aan betalen. De meetverantwoordelijk is niet verantwoordelijk voor het netwerk. De meetverantwoordelijke houdt het verbruik en de teruglevering bij, en handelt dit administratief af.


Kan de gemeente mij helpen bij problemen door netcongestie?

In veel gevallen kan de gemeente niet meer doen dan met u meekijken. En uw probleem nogmaals onder de aandacht brengen van de netbeheerder. Mogelijk kunt u aansluiten bij een project rond een energiehub.

Hebt u grond gekocht van de gemeente voor uw bedrijf? En kunt geen aansluiting op het elektriciteitsnet krijgen?

Neem dan contact op met het bedrijventeam


Wat kan ik als ondernemer doen aan netcongestie of energieproblemen?

Als ondernemer kunt u zoeken naar slimme oplossingen ‘achter de meter’. Denk aan het aanpassen of beter op elkaar afstemmen van bedrijfsprocessen. Schakel hiervoor een deskundige in die u kan helpen met kennis of het doorvoeren van aanpassingen. De gemeente kan dit niet voor u doen.

Er zijn momenteel geen subsidies bij de gemeente beschikbaar voor dergelijke aanpassingen. Bij de Rijksoverheid zijn in sommige gevallen wel subsidies beschikbaar voor aanpassingen. Een deskundige kan u hierover meer vertellen.


Wat is ervoor nodig om netcongestie op te lossen?

Om netcongestie op te lossen zijn veel nieuwe kabels nodig. Ook moeten er stations bij komen die elektriciteit verwerken en verdelen. Dit is een hele grote uitdaging voor de netbeheerder Enexis. Dit duurt jaren.

Wat nu al helpt, is als bedrijven flexibel zijn in hun verbruik. En meewerken aan onderzoeken. U kunt hiervoor benaderd worden door de gemeente of de netbeheerder. U kunt ook zelf contact opnemen met de netbeheerder.

Lees meer over ‘congestiemanagement’ op de website van Enexis


Wanneer is netcongestie opgelost?

Er is geen precieze datum bekend wanneer het probleem opgelost is. De eerste voorzichtige schatting is dat er rond 2030 weer meer mogelijkheden zijn in de gemeente Hardenberg. Het is daarvoor belangrijk dat Enexis een beeld krijgt van de toekomstige vraag naar stroom. Hebt u plannen voor een grote aansluiting? Of wilt flink meer elektriciteit gebruiken of leveren? Maak dit dan kenbaar bij Enexis.


Duurzame energie

Kan ik laadpalen plaatsen voor het opladen van elektrische auto’s?

Dit hangt van verschillende factoren af. Als gemeente kunnen wij dit niet zien of beoordelen. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met een bedrijf dat zich specialiseert in de plaatsing van laadpalen.


Kan ik zonnepanelen op mijn bedrijfsdak leggen?

Dit hangt van verschillende factoren af. Als gemeente kunnen wij dit niet zien of beoordelen. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met een bedrijf dat zich specialiseert in de plaatsing van zonnepanelen. 


Wanneer en waar komen er windmolens?

Het is op dit moment nog niet bekend waar en wanneer er windmolens komen in de gemeente Hardenberg. De gemeente publiceert informatie hierover op deze website.


Mag ik zelf een batterij voor het opslaan van duurzame energie kopen en laten installeren op mijn bedrijfskavel?

U mag zelf aan de slag gaan met een dergelijke oplossing. Het is afhankelijk van de situatie en omstandigheden of er een vergunning nodig is. Het gespecialiseerde bedrijf dat u hierbij helpt kan u hierover adviseren.


Stikstof op bedrijventerreinen

Waarom zijn er regels voor stikstof op bedrijventerreinen?

Deze regels voorkomen dat er teveel stikstof neerdaalt op gevoelige Natura 2000 gebieden. De neerdalende stikstof heeft een negatief effect op deze gebieden. De afspraken en regels hierover worden op Europees en landelijk niveau gemaakt. Het is de taak van de gemeente om deze regels uit te voeren.


Hoe weet ik welke stikstofregels voor mij gelden?

Bij de ontwikkeling van bedrijven zijn er veel regels en wetten om rekening mee te houden. Het verschilt per plan welke regels/wetten van toepassing zijn. Wij raden aan om u altijd door een deskundige te laten adviseren.


Hoe weet ik hoeveel stikstof mijn bedrijf uitstoot?

Een Aerius-berekening maakt inzichtelijk hoeveel stikstof er vrijkomt door een ontwikkeling of bedrijf. Om zo’n berekening te maken kunt u een deskundig adviesbureau inschakelen. 


Ik wil meer weten over stikstof op bedrijventerreinen

Team Vergunningen van de gemeente heeft de meeste kennis over stikstof op bedrijventerreinen. Zij kunnen eventuele vragen beantwoorden. Dit team kan geen berekeningen voor u maken of u adviseren over specifieke situaties. Hiervoor kunt u een deskundig adviesbureau inschakelen. Het bedrijventeam zorgt ervoor dat uw vraag bij Team Vergunningen terecht komt.


Grond kopen voor een bedrijf

Welke bedrijfskavels zijn te koop?

In de gemeente Hardenberg zijn meerdere bedrijventerreinen. De terreinen zijn geschikt voor verschillende soorten bedrijven. Op bestaande terreinen is nog ruimte voor nieuwe bedrijven. Of voor de uitbreiding van bedrijven.

Bekijk het overzicht van de bedrijventerreinen

Neem voor de actuele situatie contact op met het bedrijventeam.

Contact opnemen


Wanneer komen er nieuwe kavels te koop en waar?

Bekijk het overzicht van de bedrijventerreinen

Op deze pagina leest u ook over de stand van zaken rond nieuwe bedrijventerreinen. Het is op dit moment niet bekend wanneer er nieuwe kavels te koop komen. U kunt het bedrijventeam vragen u op de hoogte houden.

Contact opnemen


Wat kost een bedrijfskavel?

De grondprijzen verschillen per bedrijventerrein. Elk jaar passen we de grondprijzen aan. De prijzen staan in de grondprijsbrief. U kunt de grondprijsbrief opvragen bij het bedrijventeam.

Contact opnemen


Hoe weet ik of mijn categorie bedrijf mag op de kavel die ik wil?

In een bestemmingsplan staat welke categorieën van bedrijven zijn toegestaan op een kavel/locatie. Dit staat meestal in de ‘Staat van bedrijven’ in de bijlagen van het bestemmingsplan. Vraagt u een vergunning aan voor bijvoorbeeld de vestiging van een bedrijf? Dan controleert de gemeente bij de beoordeling van het plan of dit binnen het bestemmingsplan past.


Ik heb een andere vraag of wil meer weten. Met wie kan ik contact opnemen?

Ons bedrijventeam is het eerste aanspreekpunt bij de gemeente voor u als ondernemer.

Contact opnemen


Aansluitingen en bebouwen

Kan ik subsidie krijgen voor het bouwen van mijn bedrijf?

Er zijn geen subsidies voor het in zijn geheel bouwen van uw bedrijf. Wel zijn er in sommige gevallen duurzaamheidssubsidies beschikbaar. U kunt hiervoor terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


Moet ik direct bouwen?

In de koopovereenkomst staan termijnen voor het bouwen. Lukt het niet om deze termijnen te halen? Dan gaat de gemeente graag met u in gesprek om de situatie te bespreken.

Neem contact op met het bedrijventeam


Kan ik uitstel krijgen van mijn verplichting om te bouwen?

Dat hangt van de situatie af. In principe gaan wij ervan uit dat u zich aan de overeenkomst houdt. Bij onvoorziene omstandigheden gaan we hierover graag met u in gesprek om een passende oplossing te zoeken.


Hoe kan ik riolering laten aansluiten?

De gemeente zorgt voor de aansluiting vanaf de erfgrens. De riolering op uw eigen bedrijfsgrond dient u zelf aan te leggen. U kunt een aansluiting op de riolering aanvragen bij de gemeente.

Naar de pagina


Mag ik zomaar kabels en leidingen leggen?

Dat kan op eigen grond, mits er geen sprake is van een zakelijk recht wat de ligging van reeds aanwezige leidingen binnen uw perceel beschermt. Twijfelt u hierover? Vraag dan advies aan een deskundige partij.

Voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond hebt u een vergunning nodig, of moet u een melding doen.

Naar de pagina


Hoe regel ik een gas-/elektriciteitsaansluiting en water voor mijn nieuwe bedrijfspand?

U vraagt via www.mijnaansluiting.nl nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektriciteit aan bij de netbeheerders. Op dit moment is er vanuit netbeheerder Enexis een stop op het aansluiten van grootverbruikers. Voor het leveren van gas kunt u contact opnemen met Cogas.


Mijn vraag staat er niet bij. Bij wie moet ik zijn?

Ons bedrijventeam is het eerste aanspreekpunt bij de gemeente voor u als ondernemer.

Contact opnemen


Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg.

Lees verder

Ondernemen in Hardenberg

Wilt u op de hoogte blijven over ontwikkelingen in de gemeente? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief Ondernemen in Hardenberg.

Inschrijven