Kabels en leidingen leggen

Wilt u binnenkort kabels of leidingen aanleggen? Dan heeft u een vergunning of instemmingsbesluit nodig.

Voor het aanleggen van kabels of leidingen boven de grond moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket.

Vergunning voor ondergrondse kabels of leidingen

Wilt u kabels of leidingen onder de grond aanleggen, onderhouden of aanpassen? Dan heeft u een vergunning of instemmingsbesluit nodig van de gemeente. Daarvoor doet u een aanvraag met de volgende informatie:

 1. Inleiding wat u precies van plan bent.
 2. Op welke naam de vergunning of instemming moet komen (nutsbedrijf, particulier, of bedrijf en de naam van contactpersoon)
 3. Naar welk mailadres we de vergunning/instemming kunnen sturen.
 4. Naar welk (mail)adres we factuur (leges) kunnen sturen.
 5. Een projectnummer voor het betreffende tracé. Dit nummer hebben we nodig voor de factuur. Het nummer mag u zelf bedenken.
 6. Op welke locatie het tracé komt (straatnaam).
 7. Waar en hoe diep u gaat graven.
 8. Start- en einddatum van de werkzaamheden.
 9. Welk soort kabel of leiding u aanlegt.
 10. Eventuele vereiste omleiding voor verkeer.
 11. Bijbehorende tekeningen met ingetekende tracé.

Deze informatie vult in op het digitale formulier via onderstaande knop.

eHerkenning is voor ondernemers. Bent u geen ondernemer of wilt u iever een aanvraag doen zonder eHerkenning? Gebruik dan onderstaande link:

Of stuur uw de bovenstaande informatie per mail naar dhr. F. Pullen via gemeente@hardenberg.nl.

Kosten

In de legesverordening ziet u wat een vergunning om leidingen of kabels te leggen kost. Is er schade aan bestrating of groenstroken? Dan moet u dat ook betalen. 

Bekijk de legesverordening op overheid.nl

Kleinere werkzaamheden? Doe een graafmelding

Voor de kleinere kabel- en leidingwerkzaamheden tot 25 meter kunt u ook een melding doen. U hoeft dan geen vergunning of instemming aan te vragen.

Ga via onderstaande knop naar het online formulier.

Liever een aanvraag doen met DigiD of zonder inlog? Gebruik dan een van onderstaande links:

Meer weten over het aanleggen van kabels en leidingen?

Op de website van het Ondernemersplein vindt u meer informatie.