Overbelasting van het stroomnetwerk

Netcongestie: overbelasting van het stroomnet

Inwoners en bedrijven kunnen te maken krijgen met problemen door ‘netcongestie’. Bij netcongestie is het stroomnet vol.

Bijvoorbeeld omdat er meer vraag naar stroom is dan via het elektriciteitsnet geleverd kan worden. Of er is meer aanbod dan er gebruikt wordt. Door netcongestie kunnen bedrijven of projecten niet direct een aansluiting op het elektriciteitsnet krijgen.

Netbeheerders zoals Enexis en Tennett beheren het elektriciteitsnetwerk. Netcongestie is daarmee een zaak tussen bedrijven/particulieren en de netbeheerders. De gemeente is geen partij en kan dit probleem niet oplossen. Wel kan de gemeente bedrijven helpen bij het zoeken naar oplossingen.

Wat is netcongestie?

In Nederland liggen onder en boven de grond veel kabels die elektriciteit van de opwekplek naar de gebruiksplek brengen. Samen vormen deze kabels het elektriciteitsnet van Nederland. De vraag naar stroom en de hoeveelheid stroom die teruggeleverd wordt is snel gegroeid.

Daarom komt het nu vaak voor dat er meer vraag is naar stroom dan er geleverd kan worden. Op bijvoorbeeld zonnige dagen is er meer aanbod van elektriciteit dan gebruikt kan worden. Als dit aan de hand is, is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt. Het stroomnet is vol of overbelast. Dit noemen we ook wel netcongestie, of transportschaarste.

De gevolgen van netcongestie

Als netbeheerders bij netcongestie toch nieuwe aansluitingen aanleggen of aansluitingen verzwaren, kan het elektriciteitsnet overbelast raken. Hierdoor kunnen ‘blackouts’ ontstaan waarbij de stroom wegvalt. Dit kan voor onveilige situaties zorgen. Belangrijke systemen kunnen kapot gaan. Netcongestie is dus een serieus probleem. Door netcongestie zijn er weinig tot geen mogelijkheden voor een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet.

Op de website van netbeheerder Enexis vind u meer informatie over netcongestie/transportschaarste. Ook leest u hier wat de netwerkbeheerder doet om dit op te lossen.

Naar de website van Enexis

Wat merk ik van netcongestie?

U kunt in de volgende gevallen te maken krijgen met netcongestie:

  1. U wilt een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet (bijvoorbeeld bij nieuwbouw van een bedrijfspand).
  2. U wilt een zwaardere elektriciteitsaansluiting, omdat u meer stroom wilt afnemen en/of terugleveren.

U merkt niet direct iets van netcongestie als uw bedrijf niet verandert. Of als u al een aansluiting op het elektriciteitsnet hebt die voor u voldoende is.

Gebruikt u nu en in de toekomst niet alle ruimte op uw aansluiting op het elektriciteitsnet? Overleg dit dan met de netbeheerder. Mogelijk kan een ander bedrijf deze ruimte gebruiken. Zo komt er voor iedereen die stroom nodig heeft ruimte vrij.

Lees meer over ‘congestiemanagement’ op de website van Enexis

Wat kan ik doen als ik last heb van netcongestie?

Loopt u tegen problemen aan door netcongestie? Mogelijk zijn er andere oplossingen of mogelijkheden voor uw bedrijf dan een (zwaardere) aansluiting. Schakel altijd een deskundige in bij plannen voor een nieuw pand, of voor elektrificatie van uw bedrijf(sproces). De deskundige heeft kennis over alternatieven. En denkt met u mee. In de praktijk zijn aanpassingen in het bedrijfsproces vaak al een oplossing. We noemen dit oplossingen ‘achter de meter’.

Hebt u voor uw plannen toch een (zwaardere) aansluiting op het elektriciteitsnet nodig? Vraag deze dan op tijd aan bij de netbeheerder. Het kan soms jaren duren voordat de netbeheerder met een positieve reactie komt.

Deskundigen van de gemeente zoeken naar oplossingen ‘voor de meter'

Hebt u zelf al mogelijkheden onderzocht om tot een oplossing te komen? Maar heeft of verwacht u problemen door netcongestie? En bent u bereid te investeren in onderzoeken en oplossingen voor het probleem? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

De gemeente probeert ruimte te bieden voor (groepen) ondernemers om te komen tot andere oplossingen voor netcongestie. De gemeente heeft hiervoor deskundigen in dienst. Zij richten zich op alles wat er ‘voor de meter’ gebeurt. En zoeken naar grotere oplossingen, zoals een energiehub. De deskundigen van de gemeente kijken dus niet naar de processen in uw bedrijf.

Ons bedrijventeam vertelt u graag meer. Mail naar ondernemen@hardenberg.nl.