Opvang vluchtelingen

In de gemeente Hardenberg zijn verschillende opvangplekken voor vluchtelingen.

In Hardenberg is een asielzoekerscentrum. Het COA vangt op bungalowpark De Roskamp in Loozen tijdelijk statushouders en kansrijke asielzoekers op. Daarnaast vangt de gemeente Hardenberg op verschillende plekken tijdelijk Oekraïense vluchtelingen op.

Asielzoekerscentrum Hardenberg

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt sinds 2016 in het asielzoekerscentrum Hardenberg (AZC) 700 asielzoekers op. Er zijn 50 bufferplekken. Het AZC Hardenberg blijft nog tot maart 2026 in Hardenberg.

Het AZC Hardenberg staat aan de Jachthuisweg in Hardenberg. En ging in 2016 open, in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. Na een evaluatie besloot de gemeenteraad de opvang van asielzoekers in Hardenberg eenmalig te verlengen tot maart 2026. Daarbij stelde de gemeenteraad wel voorwaarden. Zo wil de gemeenteraad dat in het AZC Hardenberg kansrijke of kwetsbare asielzoekers worden opgevangen. De gemeente Hardenberg wil in het AZC Hardenberg geen overlastgevende asielzoekers opvangen.

In het AZC Hardenberg is plek voor 700 asielzoekers. Er zijn 50 bufferplekken. Bufferplekken zijn bedoeld als uitwijkmogelijkheid (time-out plekken), voor conflictsituaties, om te gebruiken bij ziekte in het AZC of om te kunnen inspelen op crisissituaties. Het COA kan deze bufferplekken alleen inzetten na toestemming van de gemeente. Sinds oktober 2021 mag het COA 25 bufferplekken in het AZC Hardenberg gebruiken voor noodopvang van asielzoekers. Deze plekken zijn bedoeld voor kansrijke of kwetsbare asielzoekers.

Tijdelijke noodopvang asielzoekers in Loozen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt sinds november 2022 op Bungalowpark De Roskamp in Loozen tijdelijk statushouders en kansrijke asielzoekers op. In deze noodopvangplek is plek voor maximaal 100 mensen.

In Nederland is een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Daarom moet elke gemeente voor noodopvangplekken zorgen. Een noodopvangplek is altijd tijdelijk. Asielzoekers krijgen er onderdak, een bed en basisvoorzieningen.

In de gemeente Hardenberg is bungalowpark De Roskamp ingericht als tijdelijke noodopvangplek voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Afspraken hierover staan in een bestuursovereenkomst met het COA.

Het COA vangt op De Roskamp kansrijke asielzoekers en statushouders op. Er worden geen overlastgevende asielzoekers uit veilige landen opgevangen.

De tijdelijke noodopvang startte in november 2022, in eerste instantie voor maximaal een jaar. In oktober 2023 besloot het college van B&W na een zorgvuldige afweging door te gaan met de tijdelijke noodopvang. Er zijn in Nederland nog steeds te weinig plekken om alle asielzoekers op te kunnen vangen. Daarom besloot het college van B&W op 23 april 2024 om het komende halfjaar door te gaan met de tijdelijke noodopvang in Loozen.

Om na het eerste jaar door te kunnen gaan met de tijdelijke noodopvang op De Roskamp, maakte de gemeente nieuwe afspraken met het COA. Die afspraken staan in een bestuursovereenkomst met het COA die geldt voor 6 maanden tot 15 mei 2024. Deze bestuursovereenkomst kan herhaaldelijk met 6 maanden verlengd worden. Verlengen kan alleen als de noodopvang nog nodig is en na een positieve evaluatie.

Om de noodopvang te kunnen verlengen was er op 4 april 2024 een evaluatie met de omwonenden. Tijdens dit omwonendenoverleg zijn de gestelde voorwaarden besproken. Er is geconstateerd dat alle voorwaarden om te kunnen verlengen gelden.

  • De vluchtelingenstroom en het tekort aan opvangplekken maken het noodzakelijk de noodopvang te verlengen.
  • Het COA vangt in Loozen kansrijke asielzoekers en statushouders (gezinnen) op, zoals in de bestuursovereenkomst is afgesproken.
  • Het COA beheert de locatie en begeleidt de bewoners. Het COA is benaderbaar voor omwonenden en zorgt voor oplossingen bij vragen of knelpunten. Beveiliging is 24 uur per dag en 7 dagen per week aanwezig.
  • Er is geen sprake van ernstige overlast.

De gemeente legt de afspraken met het COA over het verlengen van de tijdelijke noodopvang vast in een nieuwe bestuursovereenkomst. Deze nieuwe bestuursovereenkomst begint op 21 mei 2024 en loopt tot 21 november 2024 en kent dezelfde voorwaarden als de huidige bestuursovereenkomst. Ook deze nieuwe bestuursovereenkomst kan herhaaldelijk verlengd worden met 6 maanden, onder de voorwaarde dat de opvang op dat moment nog nodig is en na een positieve evaluatie. Als de noodopvangplekken niet meer nodig zijn, stopt de tijdelijke noodopvang in Loozen. De Roskamp wordt geen permanente opvanglocatie.

Op De Roskamp is plek voor maximaal 100 mensen, verspreid over 19 huisjes. Dat aantal staat in de bestuursovereenkomst. In elk van de 19 huisjes krijgt een gezin onderdak. Het precieze aantal mensen dat op Roskamp verblijft ligt dus aan de samenstelling van de gezinnen. Er wonen nu veel vrouwen met kinderen op De Roskamp. Ze komen uit Syrië, Turkije, Eritrea, Jemen, Irak, Afghanistan en Congo. De kinderen gaan naar school of de kinderopvang in het Asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg.

Hun ouders runnen het eigen huishouden. Ook kunnen zij vrijwilligerswerk doen. Of meedoen aan de activiteiten voor bewoners van het AZC Hardenberg gericht op integratie en participatie. Zo zijn er lessen Nederlandse taal en fietslessen. Statushouders zijn aan het werk of kunnen starten met pre-inburgering. Ook buren van de noodopvanglocatie zijn als vrijwilliger betrokken.

Tijdelijke opvang Oekraïense ontheemden

Door de oorlog in Oekraïne zijn veel Oekraïense mensen gevlucht. Ook naar Nederland. De oorlog duurt voort. De situatie blijft onvoorspelbaar. Daardoor komen er nog steeds Oekraïners naar Nederland. De gemeenten in Nederland regelen opvangplekken voor deze mensen. Ook de gemeente heeft tijdelijke opvanglocaties ingericht. En zoekt nog naar nieuwe plekken die geschikt zijn om in te richten als opvanglocatie.

Meer informatie voor vluchtelingen

Bent u vluchteling in Nederland? En hebt u vragen over uw situatie? Op RefugeeHelp vindt u de laatste informatie voor vluchtelingen in uw eigen taal. Het platform wordt beheerd door VluchtelingenWerk Nederland.