Rekenkamer

De Rekenkamer onderzoekt namens de gemeenteraad beleid of de plannen van de gemeente. De Rekenkamer bestaat uit een voorzitter, twee leden en een ambtelijk secretaris. Zij worden benoemd door de gemeenteraad. 

Met de onderzoeken van de Rekenkamer geeft de gemeenteraad openheid over het beleid en de plannen van de gemeente. Het is een controlefunctie van de raad op het college van burgemeester en wethouders. 

De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij uiteindelijk laat onderzoeken. Zij geeft een onderzoeksbureau de opdracht om dat onderzoek uit te voeren. De Rekenkamer Hardenberg heeft een jaarlijks budget van € 60.000. Van dit budget voert zij al haar activiteiten uit. Hoe de Rekenkamer werkt staat in het 'Onderzoeksprotocol en reglement van orde'.  

De Rekenkamer Hardenberg bestaat sinds 16 januari 2024 uit voorzitter: mevrouw Gerrits. En leden: de heren Bonekamp en Odink.

Heeft u een onderwerp voor de Rekenkamer?

Denkt u dat de Rekenkamer een bepaald onderwerp moet onderzoeken? Stuur dan een e-mail sturen rekenkamer@hardenberg.nl. Geef daarbij het onderwerp aan en waarom dat onderzocht moet worden.

Uw suggestie wordt op een groslijst van onderwerpen geplaatst. De groslijst is alleen beschikbaar voor de Rekenkamer. U hoort van hen of zij met uw onderwerp aan de slag gaan.