Rekenkamer

De rekenkamercommissie doet, namens de gemeenteraad, onderzoek naar de  doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Effecten als maatschappelijk belang en de financiële vertaling komen echter ook aan bod.

De commissie levert een bijdrage aan de kwaliteit van het lokale bestuur, aan de transparantie van het gemeentelijk handelen en aan de versterking van de publieke verantwoording daarover.

De gemeenteraad heeft via een gemeentelijke verordening de samenstelling, en bevoegdheden van de rekenkamercommissie vastgesteld. Met de benoeming en beëdiging van de leden en de voorzitter is de huidige commissie in 2018 formeel van start gegaan.

De commissie bestaat uit:

  • Aljona Wertheim (externe voorzitter)
  • Cisca Joldersma (raadslid)
  • Bas Kuipers (raadslid)
  • Eddy Geesink (raadslid)
  • Liam Borger (raadslid)
  • Gijs Schuurman (raadslid)

De rekenkamer toetst het beleid van de gemeente regelmatig op bepaalde punten. U  kunt daaraan ook zelf een bijdrage leveren. Dat doet u door bijvoorbeeld onderzoeksonderwerpen voor te leggen aan de rekenkamercommissie. In het jaarprogramma verderop op deze pagina kunt u hier meer over lezen.

Budget
De Rekenkamer Hardenberg heeft een jaarlijks budget van € 25.000. Van dit budget voert zij al haar activiteiten uit:

  • onderzoeken uitbesteden
  • aan deskundigheidsbewaking- en bevordering doen
  • de vergoedingen en reiskosten voor de voorzitter betalen

Heeft u een onderwerp?
Als u denkt dat een bepaald onderwerp door de rekenkamercommissie onderzocht moet worden, kunt u een e-mail sturen naar rekenkamer@hardenberg.nl. Geef daarbij het onderwerp aan en motiveer waarom dat onderzocht moet worden.

Uw suggestie wordt op een groslijst van onderwerpen geplaatst en door de commissie worden overwogen. Over uw suggesties wordt verder niet gecommuniceerd.

Onderzoeken

Titel Type Grootte Download
eindrapport PDF 649 KB Download (Informatievoorziening jeugdhulp (eindrapport))
Oplegnotitie_informatievoorziening_jeugdhulp.pdf PDF 208 KB Download (Informatievoorziening jeugdhulp (oplegnotitie))
Bestuurlijke_reactie_informatievoorziening_jeugdhulp.pdf PDF 177 KB Download (Informatievoorziening jeugdhulp (bestuurlijke reactie))
verbonden_partijen_rapport_hardenberg.pdf PDF 2 MB Download (Verbonden Partijen (eindrapport))
verbonden_partijen_oplegnotitie_hardenberg.pdf PDF 161 KB Download (Verbonden Partijen (oplegnotitie))
verbonden_partijen_aanbiedingsbrief_hardenberg.pdf PDF 188 KB Download (Verbonden Partijen (bestuurlijke reactie))
verbonden_partijen_aanbiedingsbrief_coevorden.pdf PDF 146 KB Download (Verbonden Partijen: aanbiedingsbrief raad Coevorden)
verbonden_partijen_rapport_coevorden.pdf PDF 5 MB Download (Verbonden Partijen: rapport Coevorden)
Realisatie_masterplannen_en_beleving_centrumgebieden_Hardenberg.pdf PDF 2 MB Download (Realisatie masterplannen en beleving centrumgebieden Hardenberg)
Rekenkamercommissiebrief_VNG-tool_houdbaarheid_gemeentefinanciën.pdf PDF 2 MB Download (Rekenkamercommissiebrief VNG-tool houdbaarheid gemeentefinanciën)
Rekenkamercommissiebrief_papierloos_vergaderen.pdf PDF 692 KB Download (Rekenkamercommissiebrief papierloos vergaderen)
Rekenkamercommissiebrief_onnodige_brandmeldingen.pdf PDF 773 KB Download (Rekenkamercommissiebrief onnodige brandmeldingen)
Rapport_inkoop-_en_aanbestedingsbeleid.pdf PDF 2 MB Download (Rapport inkoop- en aanbestedingsbeleid)
Re-integratiebeleid_in_Hardenberg.pdf PDF 206 KB Download (Re-integratiebeleid in Hardenberg)
Minima_Maximaal_gesteund.pdf PDF 2 MB Download (Minima Maximaal gesteund?)
Grijs_en_groen.pdf PDF 2 MB Download (Grijs en groen)
Rioolrechten.pdf PDF 87 KB Download (Rioolrechten)
Onderzoek_onderzocht.pdf PDF 1 MB Download (Onderzoek onderzocht)
Een_rechter_en_een_linker_schoen.pdf PDF 3 MB Download (De Stuw en de gemeente: Een rechter en een linker schoen)
Gemeentelijke_grafrechten.pdf PDF 73 KB Download (Gemeentelijke grafrechten)
Bouwleges_in_de_steigers.pdf PDF 2 MB Download (Bouwleges in de steigers)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.