Samen Doen

U wilt het liefst zelf uw eigen zaken regelen. Maar soms loopt u tegen problemen aan, en lukt het even niet. Dan zijn er in de gemeente Hardenberg verschillende organisaties die u tijdelijk en gratis kunnen helpen. Neem contact op met Samen Doen.

Krijgt u uw administratie bijvoorbeeld niet op orde? Of hebt u vragen over de opvoeding van uw kind? In het onderdeel 'Zelf regelen' ziet u waar u terecht kunt.

Wat is Samen Doen?

Lukt het niet om zelf een oplossing te vinden? Of speelt er meer in uw situatie? Dan kunt u terecht bij Samen Doen. Samen Doen is het sociale wijkteam in de gemeente Hardenberg. Zij helpen u met uw vragen over bijvoorbeeld zorg, welzijn, geldzaken en werk.

Vragen?

Hebt u een vraag over uzelf of over iemand in uw omgeving? Stuur dan een mail naar samendoen@hardenberg.nl. Of kom naar een inloopspreekuur.


Zelf hulp regelen

Voor hulp en ondersteuning kunt u terecht bij verschillende aanbieders. Lees per thema meer over de aanbieders bij wie u terecht kunt.

Zoek direct naar hulp

Samen Doen in uw buurt

U vindt Samen Doen bij u in de buurt. U kunt zonder afspraak langskomen op het inloopuur, maar u kunt ook een afspraak maken bij u thuis.

Vind uw Samen Doen-team

Onze werkwijze

Hebt u een vraag over uw situatie, of over iemand waarvoor u zorgt? Dan kunt u contact opnemen met Samen Doen.

Meer over onze werkwijze


Zorgaanbieders gemeente Hardenberg

In onze gemeente zijn er zorgaanbieders voor ambulante jeugdhulp en Wmo-begeleiding. Wij hebben contracten afgesloten met een aantal zorgaanbieders. In gesprek met Samen Doen wordt duidelijk welke het best bij uw situatie past.

Meer informatie over zorgaanbieders

Toezicht Wmo en Jeugdwet

In de Wet maatschappelijke ondersteuning staat dat gemeenten toezicht moeten houden op de kwaliteit van de ondersteuning. Voor de Jeugdwet is het anders geregeld.

Lees meer over Toezicht Wmo en Jeugdwet