Hulporganisaties in de gemeente

Heeft u vragen over wonen, inkomen, welzijn en zorg? Of maakt u zich zorgen over iemand uit uw omgeving? Dan kunt u terecht bij het Samen Doen team. We luisteren naar uw verhaal. En zoeken mee naar een oplossing.

Kom langs zonder afspraak bij de inloopuren van Samen Doen. Of neem contact op om een afspraak te maken bij u thuis.

U kunt ook contact opnemen met één van de onderstaande organisaties.

Platform Inclusief gemeente Hardenberg

Telefoon: 0523 267 478
E-mail: info@platforminclusief.nl
Website: www.platforminclusief.nl

De Stuw

Telefoon: 0523 267 478
Website: www.destuw.nl

Participatie Hardenberg

Telefoon: 0523 267 478
E-mail: adviesraadwmo@destuw.nl

Carinova Steunpunt Mantelzorg

Telefoon: 0900 8662
Website: www.carinova.nl

Stichting Present Hardenberg

Telefoon: 0523 271 666
E-mail: info@stichtingpresent-hardenberg.nl
Website: www.stichtingpresent.nl

UWV Zwolle

Telefoon: 088 898 92 94
Website: www.werk.nl

Raad & Recht

Telefoon: 0523 273 666
E-mail: info@raadenrecht.nl
Website: www.raadenrecht.nl

Humanitas Thuisadministratie

Telefoon: 06 35 11 36 91
E-mail: info@geld-vraag.nl
Website: www.humanitas.nl

Kredietbank Nederland

Telefoon: 088 626 27 77
Website: www.kredietbanknederland.nl

Stichting Voedselbank Noordoost Overijssel

Telefoon: 06 34 12 06 14
E-mail: info@voedselbank-hardenberg.nl
Website: www.voedselbank-hardenberg.nl

Kledingbank Hardenberg

E-mail: kledingbankhardenberg@gmail.com
Website: www.kledingbankhardenberg.nl

Vecht voor jeugd

E-mail: vechtvoorjeugd@gmail.com
Website: www.vechtvoorjeugd.nl