Eigen bijdrage

Krijgt u hulp vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of Wlz (Wet langdurige zorg)? U betaalt dan een eigen bijdrage.

U betaalt een vaste eigen bijdrage Wmo van maximaal € 19 per maand. We kijken niet naar uw inkomen, vermogen of hoeveel hulp u krijgt. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U krijgt hierover een brief van het CAK.

Deze eigen bijdrage betaalt u als u hulp krijgt vanuit de WMO. Voorbeelden zijn:

  • begeleiding of dagbesteding
  • woningaanpassingen
  • vervoershulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een scootmobiel
  • huishoudelijke hulp

Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

  • Voor een rolstoel en hulp voor jongeren tot 18 jaar. Woningaanpassingen vallen hier niet onder.
  • U bent getrouwd of hebt een partner en minimaal 1 van u heeft nog geen recht op AOW.
  • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Eigen bijdrage Wmo vervoer / Mijn Taxi Op Maat

Reist u met Mijn Taxi Op Maat? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel dit is hangt af van wanneer u reist en het aantal kilometers. Wat het kost en meer informatie vindt u op de website van Mijn Taxi op Maat.

Eigen bijdrage Wlz

Krijgt u veel en zware zorg? Dan betaalt u de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om zorg in een:

  • verpleeghuis
  • instelling voor mensen met een handicap
  • ggz-instelling

Deze eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en de zorg die u ontvangt. Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.

Vragen

Vragen over de eigen bijdrage? Of wilt u weten of u recht hebt op hulp vanuit de Wmo of Wlz? Een medewerker van Samen Doen helpt u graag. Bel of mail met: 14 0523 of samendoen@hardenberg.nl.

Of kijk op de website van het CAK voor meer informatie.

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.