Eigen bijdrage Wmo en Wlz

Krijgt u hulp vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of Wlz (Wet langdurige zorg)? U betaalt dan een eigen bijdrage.

U betaalt een vaste eigen bijdrage Wmo van maximaal € 20,60 per maand. We kijken niet naar uw inkomen, vermogen of hoeveel hulp u krijgt. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U krijgt hierover een brief van het CAK.

Deze eigen bijdrage betaalt u als u hulp krijgt vanuit de WMO. Voorbeelden zijn:

  • begeleiding of dagbesteding
  • woningaanpassingen
  • vervoershulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een scootmobiel
  • huishoudelijke hulp

Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

  • Voor een rolstoel en hulp voor jongeren tot 18 jaar. Woningaanpassingen vallen hier niet onder.
  • U bent getrouwd of heeft een partner en minimaal 1 van u heeft nog geen recht op AOW.
  • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Eigen bijdrage Wmo vervoer / Mijn Taxi Op Maat

Reist u met Mijn Taxi Op Maat? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel dit is hangt af van wanneer u reist en het aantal kilometers. Wat het kost en meer informatie vindt u op de website van Mijn Taxi op Maat.

Eigen bijdrage Wlz

Krijgt u veel en zware zorg? Dan betaalt u de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om zorg in een:

  • verpleeghuis
  • instelling voor mensen met een handicap
  • ggz-instelling

Deze eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en de zorg die u ontvangt. Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.

Heeft u vragen?

Vragen over de eigen bijdrage? Of wilt u weten of u recht heeft op hulp vanuit de Wmo of Wlz? Een medewerker van Samen Doen helpt u graag. Bel of mail met: 14 0523 of samendoen@hardenberg.nl.

Of kijk op de website van het CAK voor meer informatie.