De omgevingsvisie: Landstad Hardenberg

Het is 2040. In Landstad Hardenberg kom het beste van twee werelden samen. De voordelen en voorzieningen van een stad en de charme, rust en ruimte van ons platteland. Landstad Hardenberg heeft inmiddels meer dan 65.000 inwoners. Dankzij het samenspel tussen stad en platteland is Landstad Hardenberg een krachtig knooppunt in het regionale netwerk van Noordoost Nederland. Met Hardenberg als tweede stad op de Vechtdalas is de streekfunctie verder uitgebouwd. De gemeente is goed bereikbaar. Mensen van ver buiten de gemeentegrenzen komen naar Hardenberg voor de vele voorzieningen. De economie is krachtig, duurzaam en concurrerend.

Van plattelandsgemeente tot sterk streekcentrum

Een nieuw platteland gaat in Hardenberg hand in hand met economische groei, bruisende centra, een sterke maakindustrie en stedelijke voorzieningen. Hardenberg heeft dat niet cadeau gekregen.

De omgevingsvisie vertelt het verhaal van Hardenberg. Maar ook hoe we kunnen vasthouden wat we nu hebben. Want een groeiende bevolking en economie zijn niet vanzelfsprekend. Daar moeten we hard voor werken. Dat doet de gemeente door de samenwerking te zoeken, in de eigen gemeente, in de regio en daarbuiten.

De gemeente Hardenberg staat voor een nieuwe periode van groei waarin we ons ontwikkelen tot landstad Hardenberg. Daarbij staan vier uitgangspunten centraal:

  • De groei vasthouden en doortrekken, een stabiele bevolkingsgroei is daarbij een voorwaarde.
  • Kwaliteiten toevoegen wordt belangrijker: we streven naar brede welvaart en een aantrekkelijke omgeving om te wonen, te werken of te ondernemen.
  • Ruimte als troefkaart: daarmee onderscheiden we ons, in Hardenberg krijg je veel voor weinig.
  • Bereikbaarheid en samenwerking als randvoorwaarden: we zijn een regionaal economisch en vervoersknooppunt voor noordoost-Nederland. Met de as Zwolle-Hardenberg als basis voor samenwerking en bereikbaarheid.

Hardenberg in balans

In het buitengebied zijn steeds meer nieuwe functies. Boeren hebben gezonde inkomsten. Nieuwe vormen van energie helpen daarbij: Hardenberg is hard op weg om energieneutraal te worden. Maar ook innovatie in de landbouw heeft boeren geholpen een vlucht vooruit te maken. Steeds meer boeren werken circulair.

Onze Landuniversiteit trekt studenten, startups en bedrijvigheid in de agrosector aan vanuit het hele land. Vrijkomende boerderijen zijn omgebouwd tot hotspots voor recreatie of innovatie. De nieuwe functies zijn goed ingepast: het landelijk karakter van het buitengebied is gelukkig behouden. Steeds meer mensen genieten ervan.

Onze Landstad is het centrum van de 'regio van het gezonde leven'. Ouderen uit het hele land komen hier naartoe voor rust, ruimte en ontspanning.

Hardenberg voor elkaar

Onze kernen zijn gegroeid en voorzieningen zijn uitgebreid. Het is ons gelukt om 3.500 duurzame woningen te bouwen. Ze zijn goed ingepast in steden, dorpen en landschap.

Onze centra zijn veranderd van een place-to-buy naar een place-to-be. De openbare ruimte is er opgeknapt. In Hardenberg zijn vooral de gebieden rondom het station, het theater en de jachthaven aangepakt. Het Hardenbergse centrum ligt nu nóg meer aan de Vecht.

In Dedemsvaart is vooral de verbinding tussen het centrumgebied en de vaart versterkt. Naast welvaart is er aandacht voor welzijn. Noaberschap is gelukkig nog steeds vanzelfsprekend. En dat kán ook, want voorzieningen zoals wijk- en buurtcentra zijn behouden. Dankzij initiatieven in dorpshuizen en nieuwe woonvormen gaat professionele, vaak ambulante zorg goed samen met mantelzorg.

Hardenberg knooppunt

De maakindustrie is de belangrijkste basis voor onze economie. Het geeft veel mensen werk. En heeft nieuwe bedrijven naar Hardenberg getrokken. Hardenberg is een krachtig knooppunt in het regionale netwerk van noordoost-Nederland.

Onze voorzieningen worden door mensen ver buiten de gemeentegrenzen gebruikt. Als economisch knooppunt heeft Hardenberg een eigen karakter, vooral vanwege de maakindustrie. Dat vult andere steden en regio's goed aan. Onze gemeente werkt daarom intensief samen met drie regio's: Zwolle, Twente en Drenthe.

Hardenberg is vooral binnen de regio Zwolle een sterke economische speler. Het gebied tussen Zwolle en Hardenberg is een vitale as geworden met aan beide uiteinden een complete stad. Tussen beide steden liggen fraaie dorpen in het Vechtdal, een landschap dat nationaal aandacht trekt. Er zijn tal van mogelijkheden voor recreatie en (gezondheids)toerisme.

Aan de oostkant van de as ligt Hardenberg als het scharnierpunt voor noordoost-Nederland, zowel economisch als qua vervoer. Onze bereikbaarheid is daarom sterk verbeterd, zowel over de weg als per spoor. Aantrekkelijke knooppunten en stationsomgevingen zorgen dat regionale bereikbaarheid moeiteloos overgaat in een bereikbaar platteland met leefbare kernen. Zo vullen onze centra en onze kernen elkaar aan in een verweven Landstad.

Hardenberg duurzaam

Landstad Hardenberg is in 2040 een duurzame samenleving. Om dat te bereiken moeten we aan de slag met de klimaatafspraken van Parijs en het Nederlandse klimaatakkoord.

We zijn goed op weg: al sinds de millenniumwisseling werken inwoners, bedrijven en gemeente aan een duurzamere samenleving. We doen dat door onze energie steeds duurzamer op te wekken, door onze openbare ruimte aan te passen op extreme hitte en regenval en steeds meer grondstoffen te besparen door hergebruik van materialen.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.