Omgevingsvisie Landstad Hardenberg

De gemeenteraad van Hardenberg heeft op 6 juli 2021 de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg vastgesteld. 

Inhoud van de omgevingsvisie

In de omgevingsvisie schetsen we het toekomstbeeld van onze gemeente. Maar om dat te kunnen doen, vertellen we eerst het verhaal van onze gemeente. Waar staan we nu en hoe zijn we daar gekomen?

Daarna kijken we vooruit richting 2040. Hoe gaan we om met het landelijk gebied? Welke ontwikkelingen zien we in de grote kernen en hoe houden we de kleine kernen leefbaar? Wat moeten we doen voor een vitale economie? Hoe blijven we goed bereikbaar? En hoe doen we dat allemaal op een duurzame manier?

Totstandkoming van de omgevingsvisie

In 2017 zijn we samen met inwoners gestart met 'Bouw je eigen buurt'. Alle informatie die we toen hebben opgehaald hebben we verwerkt in de omgevingsvisie voor de gemeente Hardenberg.

In de periode daarna hebben we, tot eind vorig jaar, met veel inwoners, bedrijven en instellingen uit de samenleving gesproken over de toekomst van Hardenberg en hebben we op allerlei terreinen plannen voor de toekomst gemaakt. Van wonen tot economie, van bereikbaarheid tot duurzaamheid. Nu komt alles samen in de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg.

Plan inzien

U kunt de omgevingsvisie vanaf donderdag 15 juli 2021 inzien:

  • Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.OV00004-VG01.
  • Digitaal via onderstaand document.
  • Op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg. Hiervoor maakt u eerst online een afspraak.

Beroep indienen

Tegen de vastgestelde omgevingsvisie kunt u geen beroep indienen.

Documenten