Veelgestelde vragen

Ieder jaar versturen we eind februari de gemeentelijke belastingaanslagen. Alle huishoudens en bedrijven betalen gemeentelijke belastingen. Er zijn verschillende belastingsoorten.

Hieronder leest u de veelgestelde vragen over dit onderwerp. Staat uw vraag er niet bij? Stel dan uw vraag via ons online contactformulier.

Wat zijn gemeentelijke belastingen?

Alle eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen krijgen een aanslag gemeentelijke belastingen. Voorbeelden van belastingen: onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, afvalstoffenheffing, afvalstoffenheffing variabel, en/of reclamebelasting/BIZ (bedrijven investeringszone).

De WOZ-waarde van uw pand bepaalt de hoogte van de ozb.


Wat doet u met het geld van de belastingen?

We gebruiken het geld om verschillende taken uit te voeren. Bijvoorbeeld onderhoud van wegen en openbaar groen, openbare verlichting, sport, uitkeringen, werkgelegenheidsprojecten of subsidies. Ook gebruiken we het geld voor projecten om de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden.

De gemeenteraad bepaalt ieder jaar hoeveel u betaalt aan gemeentelijke belastingen.


Ik heb een koopwoning. Waar betaal ik voor?

U betaalt voor onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, afvalstoffenheffing variabel, en/of rioolheffing. 

De WOZ-waarde van uw koophuis bepaalt de hoogte van de ozb.


Ik heb een huurwoning. Waar betaal ik voor?

U betaalt voor afvalstoffenheffing, afvalstoffenheffing variabel, en/of rioolheffing.


Ik heb een bedrijf. Waar betaal ik voor?

U betaalt onroerendezaakbelasting en rioolheffing. Staat uw bedrijf binnen het afgebakende gebied in het centrum van Hardenberg of Dedemsvaart? Dan betaalt u in Hardenberg ook voor de bedrijveninvesteringszone (BIZ). In Dedemsvaart betaalt u dan reclamebelasting.

Als eigenaar van een bedrijfspand betaalt u het gedeelte voor ozb-eigenaren. Als gebruiker van een bedrijfspand betaalt u het gedeelte voor ozb-gebruikers gedeelte, rioolheffing en mogelijk BIZ of reclamebelasting.

Bent u eigenaar én gebruiker van een bedrijf? Dan betaalt u rioolheffing, ozb-eigenaren en ozb-gebruikers gedeelten en eventueel BIZ (Hardenberg) of reclamebelasting (Dedemsvaart).


Wat bedoelt u met 'afvalstoffenheffing variabel'?

Hiermee bedoelen we het aantal keren dat uw RST-container is geleegd of uw milieupas is gebruikt.

U betaalt dit altijd achteraf. De kosten gaan dan over het jaar ervoor. Of over de periode in het huidige jaar dat u gebruiker was.


Hoe betaal ik het bedrag?

  • U maakt het bedrag zelf over. Zet uw aanslagnummer er wel even bij. U mag het bedrag in 2 termijnen betalen.
  • U betaalt het bedrag met een automatische incasso. Aanslagen tussen de € 100 en € 2.000 schrijven we dan in maximaal 10 termijnen af. Het aantal termijnen hangt af van de datum van de aanslag. Het minimale aantal termijnen is 4. 

Is de aanslag minder dan € 100 of meer dan € 2.000? Dan schrijven we dit in 2 termijnen af. Is dat een probleem? Neem dan contact met ons op. U krijgt dan een betalingsregeling, zodat u de aanslag in meer dan 2 termijnen kunt betalen.


Hoe vraag ik een betalingsregeling aan?

Lukt het niet om het bedrag in 2 termijnen zelf over te maken? Of te betalen via een automatische incasso? Vraag dan een betalingsregeling aan.


Hoe krijg ik een automatische incasso?

Met uw DigiD vraagt u een automatische incasso online aan.


Hoe verander ik een rekeningnummer?

Met uw DigiD verandert u online een rekeningnummer. U past dan uw machtiging voor automatische incasso aan.


Ik ben verhuisd en niet meer belastingplichtig in de gemeente. Wat moet ik betalen?

Bent u na 1 januari verhuisd? Dan krijgt u nog een aanslag voor uw vorige huis. Meldt uw verhuizing bij de Publieksdienst. Dan geven we het automatisch door aan de afdeling Belastingen.

Uw verhuizing heeft geen invloed op het ozb-eigenarendeel. Wat er in het kadaster staat, is hiervoor bepalend. Meestal verrekent de notaris de ozb met de nieuwe eigenaar.

Verhuist u in januari of de 1e helft van februari? Dan staan meteen de juiste bedragen op uw aanslag. Verhuist u na half februari? Dan krijgt u de aanslag voor het hele jaar. De eerste maand na uw verhuizing krijgt u een vermindering voor het vastrecht afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Is uw RST-container na 1 januari nog geleegd? Of uw milieupas nog gebruikt? Dan krijgt u hiervoor een aanslag 'afvalstoffenheffing variabel'.


Ik ben verhuisd binnen de gemeente en nog belastingplichtig. Wat moet ik betalen?

U betaalt het hele jaar afvalstoffenheffing en rioolheffing. Het maakt niet uit op welk adres u woont binnen de gemeente. U krijgt geen vermindering of nieuwe aanslag.

Uw verhuizing heeft geen invloed op het ozb-eigenarendeel . Wat er in het kadaster staat, is hiervoor bepalend. Meestal verrekent de notaris de ozb met de nieuwe eigenaar.


Ik heb het huis verkocht. Waarom moet ik toch betalen?

Bent u op 1 januari eigenaar van het huis? Dan krijgt u de aanslag onroerendezaakbelasting (ozb). Verkoopt u uw huis na 1 januari? Dan krijgt u geen vermindering. Dit is omdat de ozb een tijdstipbelasting is. Meestal verrekent de notaris de ozb met de nieuwe eigenaar.


Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Vraag dan online kwijtschelding aan. Wij berekenen dan of u de aanslag misschien gedeeltelijk of helemaal niet hoeft te betalen.

Het aanvragen van kwijtschelding voor waterschapsbelastingen doet u bij het GBLT.


Gaat de waterschapsbelasting ook via de gemeente?

Wij beheren de waterschapsbelasting niet. Dit gaat via het GBLT. Het GBLT kunt u bellen op 088 064 55 55.


Ik kreeg de aanslag niet per post. Hoe kan dit?

U hebt bij MijnOverheid aangevinkt dat u post van de gemeente Hardenberg digitaal wilt krijgen. Daarom krijgt u onze aanslag gemeentelijke belastingen in uw (digitale) berichtenbox van MijnOverheid. En niet per post. 


Ik wil de aanslag in de toekomst digitaal ontvangen. Kan dit?

Jazeker, dat kan! Dat regelt u op de site van MijnOverheid. Met MijnOverheid kunt u bij uw post, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten. Zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeenten. Ook de gemeente Hardenberg.


Wat verandert er bij overlijden?

Bij overlijden sturen we op naam van de erven een vermindering over de periode dat er geen gebruik was. Het kan zijn dat er nog wel een aanslag komt voor het legen van de RST-container of het gebruik van de milieupas ('afvalstoffenheffing variabel').

Staat er nog iemand op het adres ingeschreven? Dan zien we deze persoon als hoofdbewoner. Deze persoon krijgt een nieuwe aanslag voor de gebruikerslasten (afvalstoffenheffing en rioolheffing).

Had de overledene een automatische incasso? Dan gaat deze niet over op naam van de nieuwe belastingplichtige. Wilt u een automatische incasso? Vraag dit dan online aan.

Had de overledene een koophuis? Dan wordt de ozb niet verminderd. Dit is omdat de ozb een tijdstipbelasting is. Dit betekent dat de persoon die op 1 januari de eigenaar is van een huis, ozb moet betalen.

Is het huis volgend jaar nog niet verkocht? Dan zetten we de aanslag ozb op naam van 'de erven van'. Staan er na het overlijden geen personen meer ingeschreven op het adres? Dan blokkeren we automatisch de containers/milieupas.


Hoe bepaalt u de WOZ-waarde van mijn pand?

We stellen ieder jaar de WOZ-waarde van uw pand vast. Dit staat los van de vorige WOZ-waarde. We kijken naar de marktsituatie van 1 januari 2022. 1 januari 2022 noemen we de waardepeildatum. Was er van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023 een verbouwing, afbraak of bestemmingswijziging? Dan gaan we uit van de gegevens op 1 januari 2023.

We stellen de WOZ-waarde voor woningen vast door te kijken naar min of meer vergelijkbare woningen die zijn verkocht op of rond de waardepeildatum. Daarbij houden we rekening met de kenmerken van uw woning, vergeleken met de kenmerken van de verkochte woningen. Ook controleren we de verkoopcijfers. We kijken naar de omstandigheden waarin een woning is verkocht. Dit doen we omdat niet alle verkoopcijfers geschikt zijn als vergelijking. Denk hierbij aan verkoop aan familie of een zittende huurder. Of een verkoop door een veiling.

Bij de waardering van bijvoorbeeld een kantoor of winkel gaan we uit van de huurwaarde per m2 en de kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor bepalen we door huurprijzen met verkoopcijfers van dezelfde objecten te delen.

Bedrijven willen voor mij gratis bezwaar maken. Hoe kan dat?

Verschillende bedrijven bieden aan om gratis (no cure, no pay) bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Gratis is dit helaas niet! Deze bedrijven sturen de rekening voor hun werk naar de gemeente. Het gaat om ruim € 700 per gegrond bezwaarschrift. Uiteindelijk betalen alle belastingplichtigen dit met elkaar. U dus ook.

Wilt u bezwaar maken? Neem dan eerst contact met ons op. Misschien komen we er samen uit als meteen blijkt dat er een fout is gemaakt. Ook kunnen we u adviseren over hoe u gemakkelijk een bezwaarschrift indient.

Hoe krijg ik een kopie van de aanslag of het taxatieverslag?

U vraagt een taxatieverslag op via MijnOverheid.nl (log in met DigiD). Het taxatieverslag staat onder het onderwerp 'Wonen, WOZ-gegevens'.

Het taxatieverslag van uw niet-woning vraagt u hier op. Gebruik hiervoor uw aanslagnummer en het totaalbedrag van uw aanslag (zonder punten, inclusief komma). Of vraag een kopie aan via het contactformulier.

Hebt u zich aangemeld voor MijnOverheid.nl? Dan ontvangt u de aanslag in de berichtenbox van MijnOverheid.nl. Hebt u geen digitale aanslag? En wilt u een kopie opvragen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde? Ziet u onjuistheden? Of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen. Neem contact met ons op.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.