Automatische incasso

U kunt de belastingaanslag met een automatische incasso betalen. Aanslagen tussen de € 100 en € 2.000 schrijven we in maximaal 10 termijnen af. De 1e termijn is in maart, de laatste in december. Is de aanslag minder dan € 100 of meer dan € 2.000? Dan schrijven we dit in 2 termijnen af.

Gaf u ons vorig jaar al een machtiging? Dan hoeft u dit niet nog een keer te doen. Op het aanslagbiljet staat of u al een machtiging heeft gegeven. Zo ja, dan schrijven we het bedrag van de aanslag in maximaal 10 termijnen van uw rekening af.

Geef via onderstaande knop een machtiging (of pas deze aan). Hiervoor moet u inloggen met DigiD.

Wanneer schrijven we af?

Komt uw machtiging voor de 10e van de maand binnen? Dan schrijven we de 1e termijn nog dezelfde maand af. Komt uw machtiging na de 10e van de maand binnen? Dan schrijven we de 1e termijn in de maand erna af. Dit betekent wel dat het aantal termijnen minder wordt.