Veelgestelde vragen

Alle eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen krijgen een aanslag gemeentelijke belastingen. Voorbeelden van belastingen zijn: onroerendezaakbelastingen (ozb), rioolheffing, afvalstoffenheffing (vastrecht en variabel), reclamebelasting/BIZ (bedrijven investeringszone).

De WOZ-waarde van uw pand bepaalt de hoogte van de ozb.

We gebruiken het geld om verschillende taken uit te voeren. Bijvoorbeeld onderhoud van wegen en openbaar groen, openbare verlichting, sport, uitkeringen, werkgelegenheidsprojecten en subsidies. Ook gebruiken we het geld voor projecten om de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden.

De gemeenteraad bepaalt ieder jaar hoeveel u betaalt aan gemeentelijke belastingen.

U betaalt voor onroerendezaakbelastingen (ozb), afvalstoffenheffing (vastrecht en variabel), en/of rioolheffing. 

De WOZ-waarde van uw koophuis bepaalt de hoogte van de ozb.

U betaalt voor afvalstoffenheffing (vastrecht en variabel), en/of rioolheffing.

U betaalt onroerendezaakbelasting (ozb) en rioolheffing. Staat uw bedrijf binnen het afgebakende gebied in het centrum van Hardenberg of Dedemsvaart? Dan betaalt u in Hardenberg ook voor de bedrijveninvesteringszone (BIZ). In Dedemsvaart betaalt u dan reclamebelasting.

Als eigenaar van een bedrijfspand betaalt u het gedeelte voor ozb-eigenaren. Als gebruiker van een bedrijfspand betaalt u het gedeelte voor ozb-gebruikers gedeelte, rioolheffing en mogelijk BIZ of reclamebelasting.

Bent u eigenaar én gebruiker van een bedrijf? Dan betaalt u rioolheffing, ozb-eigenaren en ozb-gebruikers gedeelten en eventueel BIZ (Hardenberg) of reclamebelasting (Dedemsvaart).

Hiermee bedoelen we het aantal keren dat uw restcontainer is geleegd of uw milieupas is gebruikt.

U betaalt dit altijd achteraf. De kosten gaan dan over het jaar ervoor. Of over de periode in het huidige jaar dat u gebruiker was.

  • U betaalt niet automatisch. Scan dan de QR-code op uw aanslag, of klik op de link om te betalen, of maak het bedrag zelf over. Zet uw aanslagnummer er wel even bij. U mag het bedrag in 2 termijnen betalen.
  • U betaalt het bedrag met een automatische incasso. Aanslagen tussen de € 100 en € 2.000 schrijven we dan in maximaal 10 termijnen af. Het aantal termijnen hangt af van de datum van de aanslag. Het minimale aantal termijnen is 4. 

Is de aanslag minder dan € 100 of meer dan € 2.000? Dan schrijven we dit in 2 termijnen af. Is dat een probleem? Neem dan contact met ons op. U krijgt dan een betalingsregeling, zodat u de aanslag in meer dan 2 termijnen kunt betalen. Meer informatie over betalingsregelingen

Lukt het niet om het bedrag in 2 termijnen zelf over te maken? Of te betalen via een automatische incasso? Vraag dan een betalingsregeling aan.

Met uw DigiD vraagt u online een automatische incasso aan.

Met uw DigiD verandert u online een rekeningnummer. U past dan uw machtiging voor automatische incasso aan.

Bent u na 1 januari verhuisd? Dan krijgt u nog een aanslag voor uw vorige huis. Meldt uw verhuizing bij de Publieksdienst. Dan geven we het automatisch door aan de afdeling Belastingen.

Uw verhuizing heeft geen invloed op het ozb-eigenarendeel. Wat er in het kadaster staat, is hiervoor bepalend. Meestal verrekent de notaris de ozb met de nieuwe eigenaar.

Verhuist u in januari? Dan staan meteen de juiste bedragen op uw aanslag. Verhuist u daarna? Dan krijgt u de aanslag voor het hele jaar. De eerste maand na uw verhuizing krijgt u een vermindering voor het vastrecht afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Is uw restcontainer na 1 januari nog geleegd? Of uw milieupas nog gebruikt? Dan krijgt u hiervoor een aanslag 'afvalstoffenheffing variabel'.

U betaalt het hele jaar afvalstoffenheffing en rioolheffing. Het maakt niet uit op welk adres u woont binnen de gemeente. U krijgt geen vermindering of nieuwe aanslag.

Uw verhuizing heeft geen invloed op het ozb-eigenarendeel . Wat er in het kadaster staat, is hiervoor bepalend. Meestal verrekent de notaris de ozb met de nieuwe eigenaar.

Bent u op 1 januari eigenaar van het huis? Dan krijgt u de aanslag onroerendezaakbelasting (ozb). Verkoopt u uw huis na 1 januari? Dan krijgt u geen vermindering. Dit is omdat de ozb een tijdstipbelasting is. Meestal verrekent de notaris de ozb met de nieuwe eigenaar. U betaalt de ontvangen aanslag.

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Vraag dan online kwijtschelding aan. Wij berekenen dan of u de aanslag misschien gedeeltelijk of helemaal niet hoeft te betalen.

Het aanvragen van kwijtschelding voor waterschapsbelastingen doet u bij het GBLT.

Wij beheren de waterschapsbelasting niet. Dit gaat via het GBLT. Het GBLT kunt u bellen op 088 064 55 55.

U hebt bij MijnOverheid aangevinkt dat u post van de gemeente Hardenberg digitaal wilt krijgen. Daarom krijgt u onze aanslag gemeentelijke belastingen in uw (digitale) berichtenbox van MijnOverheid. En niet per post. 

Jazeker, dat kan! Dat regelt u op de site van MijnOverheid. Met MijnOverheid kunt u bij uw post, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten. Zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeenten. Ook de gemeente Hardenberg.

Bij overlijden sturen we op naam van de erven een vermindering over de periode dat er geen gebruik was. Het kan zijn dat er nog wel een aanslag komt voor het legen van de restcontainer of het gebruik van de milieupas ('afvalstoffenheffing variabel').

Staat er nog iemand op het adres ingeschreven? Dan zien we deze persoon als hoofdbewoner. Deze persoon krijgt een nieuwe aanslag voor de gebruikerslasten (afvalstoffenheffing en rioolheffing).

Had de overledene een automatische incasso? Dan gaat deze niet over op naam van de nieuwe hoofdbewoner. Wilt u een automatische incasso? Vraag dit dan online aan.

Had de overledene een koophuis? Dan wordt de ozb niet verminderd. Dit is omdat de ozb een tijdstipbelasting is. Dit betekent dat de persoon die op 1 januari de eigenaar is van een huis, ozb moet betalen.

Is het huis volgend jaar nog niet verkocht? Dan zetten we de aanslag ozb op naam van 'de erven van'. Staan er na het overlijden geen personen meer ingeschreven op het adres? Dan blokkeren we automatisch de containers/milieupas.

We stellen ieder jaar de WOZ-waarde van uw pand vast. Dit staat los van de vorige WOZ-waarde. We kijken naar de marktsituatie van 1 januari 2023. 1 januari 2023 noemen we de waardepeildatum. Was er van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024 een verbouwing, afbraak of bestemmingswijziging? Dan gaan we uit van de gegevens op 1 januari 2024.

We stellen de WOZ-waarde voor huizen vast door te kijken naar min of meer vergelijkbare huizen die zijn verkocht op of rond de waardepeildatum. Daarbij houden we rekening met de kenmerken van uw huis, vergeleken met de kenmerken van de verkochte huizen. Ook controleren we de verkoopcijfers. We kijken naar de omstandigheden waarin een huis is verkocht. Dit doen we omdat niet alle verkoopcijfers geschikt zijn als vergelijking. Denk hierbij aan verkoop aan familie of een zittende huurder. Of een verkoop door een veiling.

Bij de waardering van bijvoorbeeld een kantoor of winkel gaan we uit van de huurwaarde per vierkante meter en de kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor bepalen we door huurprijzen met verkoopcijfers van dezelfde objecten te delen.

Verschillende bedrijven bieden aan om gratis (no cure, no pay) bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Gratis is dit helaas niet! Deze bedrijven sturen de rekening voor hun werk naar de gemeente. Het gaat om ruim € 280 per gegrond bezwaarschrift. Uiteindelijk betalen alle belastingplichtigen dit met elkaar. U dus ook.

Het geld dat we uit moeten keren, noemen we proceskostenvergoeding. Dit is geregeld in de wet. Wanneer het NCNP-bedrijf gelijk krijgt, ontvangt u (als belastingplichtige) deze proceskostenvergoeding op uw rekening. U maakt hier afspraken over met uw ingeschakelde bedrijf. Hier zijn wij niet bij betrokken.

Wilt u bezwaar maken? Neem dan eerst contact met ons op. Misschien komen we er samen uit als meteen blijkt dat er een fout is gemaakt. Ook kunnen we u adviseren over hoe u gemakkelijk een bezwaarschrift indient.

Heeft u zich aangemeld voor MijnOverheid.nl? Dan ontvangt u de aanslag in de berichtenbox van MijnOverheid.nl (log in met DigiD). Het taxatieverslag staat onder 'Wonen' en dan 'WOZ-gegevens'.

Wilt u een kopie aanslag of taxatieverslag? Vraag deze aan op ons WOZ-loket.

Wilt u het taxatieverslag van uw niet-woning aanvragen? Gebruik hiervoor uw aanslagnummer en het totaalbedrag van uw aanslag (zonder punten, inclusief komma). Of vraag een kopie aan via het contactformulier.