Transitievisie warmte

In 2050 worden alle woningen en gebouwen in Nederland op een duurzame manier verwarmd. Wat daarvoor moet gebeuren, verschilt per woningtype. Daarom maken we voor elk woningtype een energiebespaarroute. De energiebespaarroute voor het eerste woningtype is klaar.

Ook maken we met inwoners energiebespaarroutes voor hun woning. U leest daar meer over op deze pagina. Wilt u helpen bij het maken van de volgende energiebespaarroute? Meldt u zich dan aan.

De aanpak voor een duurzaam Hardenberg is vastgelegd in een meerjarenprogramma (link nog instellen). Een van de kernopgaven is minder energie gebruiken en meer energie duurzaam opwekken. Met de ambities sluit de gemeente aan op de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Hierin staat dat in 2030 in een kwart van alle wijken de woningen zonder aardgas en op een duurzame manier verwarmd worden. In 2050 mag in de woningen helemaal geen aardgas meer voor worden gebruikt.

Deze energietransitie is een grote uitdaging. Gelukkig gebeurt er al veel om Hardenberg duurzamer te maken. We wekken duurzame energie op, woningcorporatie Vechtdal Wonen isoleert en verduurzaamt haar woningen en veel inwoners en ondernemers zijn zelf al aan de slag om hun energieverbruik te verminderen. Maar er is meer nodig om in 2050 zonder aardgas te kunnen. In de Transitievisie warmte staat wat we daarvoor moeten doen.

Drie stappen

Om te zorgen dat we ook in 2050 kunnen koken, douchen en onze huizen kunnen verwarmen, moeten we nu aan de slag. Dat doen we in drie stappen.

Door gebouwen en woningen optimaal te isoleren, hebben we minder energie nodig.

We zetten steeds meer in op energiebesparing. Bijvoorbeeld met energiezuinige installaties en apparatuur. En we onderzoeken hoe we woningen en gebouwen het best zonder aardgas kunnen verwarmen. Bijvoorbeeld door een warmtenet of warmtepomp.

Na stap 1 en 2 stappen we over op duurzame energie. Zoals een warmtenet. Of een duurzaam gas.

Bij al deze stappen vinden we het belangrijk dat iedereen de overstap kan betalen. We kijken daarom goed hoe we de kosten van de overstap zo laag mogelijk kunnen houden. Dit doen we bijvoorbeeld door alle duurzame warmte- en energiebronnen zo doeltreffend mogelijk in te zetten.

We beginnen met wat we wél weten

We weten nog niet alles rond de energietransitie. We wachten bijvoorbeeld nog op wetgeving. En we verwachten nog vernieuwingen op energiegebied. Maar als we blijven wachten tot we alles zeker weten, dan zijn we te laat. Daarom beginnen we nu met wat we al wél weten. We houden ruimte om onze plannen bij te stellen als dat nodig is.

Een energiebespaarroute voor elk woningtype

Wat er moet gebeuren om de overstap te maken naar duurzame energie, verschilt per woningtype. Voor een oude boerderij in het buitengebied is een andere aanpak nodig dan voor een tien jaar oude tussenwoning. Daarom brengen we per woningtype in kaart wat er nodig is.

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u nu kunt doen om te zorgen dat u klaar bent voor een toekomst met duurzame energie? Kijk dan op www.duurzaambouwloket.nl/hardenberg.

Lees de Transitievisie warmte

Lees hieronder de volledige tekst van de Transitievisie warmte. Of lees de samenvatting of de publieksversie.