Overzicht collegeleden

Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Elk collegelid is verantwoordelijk voor een eigen portefeuille. De gemeentesecretaris is adviseur van het college.

Het college van de gemeente Hardenberg bestaat uit de onderstaande personen.

Coalitieakkoord en portefeuilleverdeling

Het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling voor 2022 - 2026 zijn bekend.

Afspraak maken

Heeft u een vraag voor de burgemeester of wethouders? Of wilt u een gesprek? Dat gaat als volgt:

  • Stuur het secretariaat een e-mail met in het onderwerp: Afspraak maken met de burgemeester of wethouders.
  • Omschrijf uw vraag, of vertel waarover u in gesprek wilt gaan.
  • Het secretariaat legt het onderwerp eerst voor aan de ambtenaar die over het onderwerp gaat. Deze ambtenaar neemt contact met u op.
  • Wilt u daarna nog steeds een gesprek? Dan maakt de ambtenaar een afspraak voor u met de burgemeester of wethouder.
  • Het secretariaat neemt contact met u op om de afspraak te bevestigen. De ambtenaar is ook bij het gesprek.

Heeft u een vraag voor de gemeente, of over uw aanvraag? Gebruik dan ons online contactformulier.

Contactgegevens secretariaat

Werkbezoeken college

Elke laatste vrijdag van de maand gaat het college van burgemeester en wethouders op werkbezoek bij een wijk of dorp in onze gemeente. Plaatselijk belang bereidt deze werkbezoeken voor. 

Meer informatie over de kernen en wijken.