Coalitieakkoord 2022-2026

CDA, ChristenUnie, OpKoers.nu en VVD in Hardenberg hebben een coalitieakkoord gesloten voor de periode 2022-2026. Ook zijn de portefeuilles voor de burgemeester en de wethouders verdeeld.

Het akkoord met de titel ‘Oog voor elkaar, blik op de toekomst’ gaat uit van brede welvaart voor iedereen en stelt de samenleving centraal. Nog meer dan voorheen wil de gemeente aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. Het coalitieakkoord is opgebouwd uit 4 thema’s.

Financiën en organisatie

Hoe we deze thema's financieren en organiseren leest u op de pagina Financiën en organisatie.

Portefeuilleverdeling wethouders

Op de pagina portefeuilleverdeling ziet u welke wethouders over welke onderwerpen gaan.

Download het coalitieakkoord als PDF