Kernen en wijken

De gemeente Hardenberg is opgedeeld in meerdere gebieden. Elk gebied heeft een eigen contactbestuurder en contactambtenaar. Zij weten wat er speelt in een gebied, spelen in op ontwikkelingen en zijn de schakel tussen inwoners en de gemeente.

De gemeente heeft veel aandacht voor een goede relatie en samenwerking met de plaatselijke belangen en wijkverenigingen.

Minimaal één keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de contactbestuurder, contactambtenaar en het plaatselijk belang of de wijkvereniging.