Schade door een plan van de gemeente

Heeft u schade door een besluit van de gemeente? Dan noemen we dat planschade of nadeelcompensatie.

Lees meer informatie over planschade of nadeelcompensatie op de website van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Vergoeding aanvragen

Soms komt u in aanmerking voor een vergoeding. Wilt u dit aanvragen? Gebruik dan het aanvraagformulier op deze pagina.

U vraagt een vergoeding voor planschade of nadeelcompensatie aan bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan met onderstaand formulier. Dit moet binnen 5 jaar. Deze termijn start op de datum:

  • waarop het schadeveroorzakend besluit onherroepelijk was. Dit geldt voor besluiten waartegen beroep open staat (artikel 4.131 tweede lid Awb)

of

  • waarop de aanvrager bekend is geworden met de schade, als er geen beroep kan worden ingesteld.

We leggen uw aanvraag voor aan een onafhankelijke en deskundige adviseur. Een taxatierapport om uw schade te onderbouwen is daarom niet nodig. Het behandelen van uw aanvraag kost € 300. Dit bedrag betalen we terug als u een vergoeding voor de schade krijgt toegewezen.

Schakelt u een eigen adviseur in? Deze kosten betaalt u zelf. Hier krijgt u geen vergoeding voor.

Andere schade?

Heeft u een andere schade. Of bent u gewond geraakt en is dit volgens u de schuld van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Lees meer over het aansprakelijk stellen van de gemeente