Gemeente aansprakelijk stellen

Heeft u schade opgelopen? En denkt u dat de gemeente hier verantwoordelijk voor is? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

Voorbeelden:

 • schade door een slecht wegdek.
 • schade door bomen die de gemeente onderhoudt.
 • schade door een voertuig van de gemeente.
 • schade door werkzaamheden die de gemeente uitvoert.

Let op

Het proces

Vul hiervoor het online formulier in. Dit kan met uw DigiD / Ideas (als persoon), eHerkenning / Ideas (als bedrijf, vereniging of stichting) of zonder in te loggen.

Bent u voor de schade verzekerd? Dan is het misschien gunstiger voor u om uw schade eerst in te dienen bij uw eigen verzekering. Bij uw eigen verzekering bent u mogelijk verzekerd tegen nieuw- en/of vervangingswaarde. Neem contact op met uw verzekeraar voor meer informatie.

In het online formulier kunt u aangeven:

 • wat er gebeurd is;
 • waar u de schade heeft opgelopen (exacte locatie);
 • wanneer u de schade heeft geleden;
 • wat uw schade is.

Ook ontvangen we graag:

 • foto’s van de locatie zelf, en een overzichtsfoto van de locatie waarop de omgeving te zien is;
 • (close up) foto’s van de schade. Bij schade aan een auto willen wij in ieder geval 1 foto waarop de schade en het kenteken van de auto te zien zijn;
 • (close up) foto’s van de oorzaak van de schade (bijvoorbeeld het wegdek);
 • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schades (aankoopgegevens, nota’s, offertes);
 • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal;
 • als u voor iemand anders het formulier invult, vermeldt u de gegevens van die persoon.

 • U ontvangt een schriftelijke bevestiging met een zaaknummer.
 • De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u dan binnen 2 weken een brief.
 • U krijgt binnen 8 weken bericht. Hierin staat of de gemeente een standpunt heeft kunnen bepalen, of dat er meer tijd nodig is.
 • Erkent de gemeente aansprakelijkheid? Dan krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding. Hierover krijgt u een brief.
 • Wijst de gemeente de aansprakelijkheid af? Dan krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg.

Dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op via 14 0523 of gemeente@hardenberg.nl.

Op deze pagina