WOZ-waarde

In februari versturen we de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen. Hier zit ook een WOZ-beschikking bij, met uw nieuwe WOZ-waarde.

De WOZ-waarde bepaalt onder meer de hoogte van de aanslag onroerendezaakbelastingen (ozb).

We hebben alle onroerende zaken in de gemeente Hardenberg opnieuw gewaardeerd. Zoals een woning, een bedrijfspand of een stuk grond.

Vragenlijst: wat is de staat van uw woning?

Bent u op zoek naar de vragenlijst 'wat is de staat van uw woning'?

Ga naar de pagina


Vragen of opmerkingen over uw WOZ-waarde?

Neem dan contact met ons op. Let op: u moet de aanslag wel betalen.

Bekijk eerst uw taxatieverslag. Hoe u dat doet, leest op deze pagina.

Het formulier invullen met DigiD of eHerkenning kan ook. Een paar van uw gegevens staan dan al ingevuld.Taxatieverslag bekijken

In het taxatieverslag staan de gegevens over uw pand die bij ons bekend zijn. Ook staan er in het taxatieverslag vergelijkbare woningen, die rond 1 januari (de peildatum) zijn verkocht. De vergelijkbare woningen hoeven niet dezelfde woningen te zijn.

De WOZ-waarde van een niet-woning (bijvoorbeeld een stuk grond, agrarisch, bedrijfspand, kantoor) wordt anders bepaald. Hier zijn verschillende regels voor. Dit staat op het taxatieverslag van uw niet-woning.

Controleer uw WOZ-waarde. Bekijk het taxatieverslag via de knoppen.

  • Kies voor ‘Inloggen personen’ wanneer de aanslag gericht is aan u als persoon.
  • Kies voor ‘Inloggen organisatie’ wanneer de aanslag is gericht aan uw organisatie.

Kunt u het taxatieverslag niet vinden? Neem dan contact met ons op.


Bekijken WOZ-waarden

De WOZ-waarde van uw woning staat op www.wozwaardeloket.nl. Hier staan de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Zo kunt u uw woning is vergelijken met andere woningen.


Peildatum 1 januari 2022

Ieder jaar bepalen we de WOZ-waarde van uw huis. We kijken altijd naar de waarde van uw pand op 1 januari. Voor belastingjaar 2023 kijken we naar het waarde-niveau van 1 januari 2022 (waardepeildatum).


Hogere WOZ-waarden door stijgende huizenprijzen

Veel WOZ-waarden voor belastingjaar 2023 stijgen. Doordat de WOZ-waarde wordt bepaald op het waarde-niveau van 1 januari 2022. Dit is de waardepeildatum. In deze periode waren de huizenprijzen hoog. Hierdoor stijgen de WOZ-waarden. Dalen de huizenprijzen? Dan dalen de WOZ-waarden ook. Maar dit is pas een jaar later te zien in de WOZ-waarde. Dit komt doordat de peildatum altijd een jaar eerder is dan het jaar waarin u de WOZ-waarde ontvangt.

Ook zorgen bijvoorbeeld verbouwingen, vernieuwingen en verbeteringen voor een hogere WOZ-waarde. Dit wordt allemaal ook uitgelegd in een filmpje van de Waarderingskamer (onze toezichthouder).

Bekijk het filmpje van de Waarderingskamer


Hoogte van de tarieven

De waarde van uw huis bepaalt maar voor een deel wat u betaalt aan ozb. Dat heeft ook te maken met hoe wij de hoogte van de ozb-tarieven bepalen. 

We bepalen ieder jaar hoeveel u betaalt aan belastingen. Dit doen we als we de begroting behandelen. Dan spreken we af wat er aan gemeentelijke belastingen moet binnenkomen om al onze taken te kunnen uitvoeren en betalen.

De laatste jaren zien we dat als de WOZ-waarde stijgt, de ozb-tarieven lager worden. Daalt de WOZ-waarde? Dan stijgen de ozb-tarieven. Dat is in heel Nederland zo. Voor ons is het daarbij belangrijk dat we een vaste bron van inkomsten hebben.


Bent u het niet eens bent met uw WOZ-waarde?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag en gratis. U moet wel de aanslag betalen, maar u kunt ook uitstel van betaling aanvragen.

Bent u niet tevreden na het contact? Dan kunt u officieel bezwaar maken.


No Cure No Pay kost belastinggeld!

Wist u dat een No Cure No Pay (NCNP) bedrijf ongeveer € 700 voor een bezwaarschrift krijgt? Ook voor bezwaar tegen andere belastingen, zoals afvalstoffenheffing? Dit wordt betaald met gemeenschapsgeld. Geld dat we niet aan andere belangrijke dingen kunnen uitgeven. De Overheid neemt maatregelen tegen deze NCNP-bureau's.

Lees er meer over op nos.nl

Een bezwaar indienen is heel simpel. Hierboven ziet u hoe.
 

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde? Ziet u onjuistheden? Of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen. Neem contact met ons op.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.