WOZ-waarde

In februari versturen we de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen. Hier zit ook een WOZ-beschikking bij, met uw nieuwe WOZ-waarde.

De WOZ-waarde bepaalt onder meer de hoogte van de aanslag onroerendezaakbelastingen (ozb).

We hebben alle onroerende zaken in de gemeente Hardenberg opnieuw gewaardeerd. Zoals een woning, een bedrijfspand of een stuk onbebouwde grond.

Bekijken WOZ-waarden

De WOZ-waarde van uw huis staat op www.wozwaardeloket.nl. Hier staan de WOZ-waarden van alle huizen in Nederland. Zo kunt u uw huis vergelijken met andere huizen.

Lees meer over deze landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).

Online taxatieverslag opvragen

In het taxatieverslag staan de gegevens over uw pand die bij ons bekend zijn. Ook staan er in het taxatieverslag vergelijkbare huizen, die rond 1 januari (de peildatum) zijn verkocht. De vergelijkbare huizen hoeven trouwens niet precies dezelfde huizen te zijn.

U kunt de WOZ-waarde van uw huis zo controleren:

Taxatieverslag andere onroerende zaken (niet-woningen)
Het taxatieverslag van andere onroerende zaken kunt u ook digitaal bekijken. U vult het aanslagnummer en het totaalbedrag in (inclusief punten en komma's) in. Dit is het bedrag op uw aanslag dat staat achter de tekst 'Totaalbedrag van de aanslag(en)'.

Is uw taxatieverslag niet online op te vragen? Neem dan contact met ons op.

Hoogte van de tarieven

De waarde van uw huis bepaalt maar voor een deel wat u betaalt aan ozb. Dat heeft ook te maken met hoe wij de hoogte van de ozb-tarieven bepalen. 

We bepalen ieder jaar hoeveel u betaalt aan belastingen. Dit doen we als we de begroting behandelen. Dan spreken we af wat er aan gemeentelijke belastingen moet binnenkomen om al onze taken te kunnen uitvoeren en betalen.

De laatste jaren zien we dat als de WOZ-waarde stijgt, de ozb-tarieven lager worden. Daalt de WOZ-waarde? Dan stijgen de ozb-tarieven. Dat is in heel Nederland zo. Voor ons is het daarbij belangrijk dat we een vaste bron van inkomsten hebben.

Peildatum 1 januari 2020

Ieder jaar bepalen we de WOZ-waarde van uw huis. De huizenmarkt verbetert en laat een stijging zien. Hierdoor kan de WOZ-waarde van uw huis of pand zijn gestegen.

We kijken altijd naar de waarde van uw huis op 1 januari. Voor de nieuwe WOZ-waarde kijken we naar 1 januari 2020. Werd uw huis het afgelopen jaar meer waard? Dan heeft dat geen invloed op de WOZ-waarde voor 2021.

Invloed coronacrisis op de WOZ-waarde

De coronacrisis heeft geen invloed op de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt namelijk bepaald naar de waarde op peildatum 1 januari 2020.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens bent met uw WOZ-waarde? Maak dan bezwaar.  Dit kan binnen 6 weken na de dagtekening die wij op uw aanslagbiljet hebben gezet.

Meer informatie over bezwaar maken

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.