WOZ-waarde

In februari versturen we de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen. Hier zit ook een WOZ-beschikking bij, met uw nieuwe WOZ-waarde.

De WOZ-waarde bepaalt onder meer de hoogte van de aanslag onroerendezaakbelastingen (ozb).

We hebben alle onroerende zaken in de gemeente Hardenberg opnieuw gewaardeerd. Zoals een woning, een bedrijfspand of een stuk onbebouwde grond.

Vragenlijst: wat is de staat van uw woning?

Bent u op zoek naar de vragenlijst 'wat is de staat van uw woning'?

Ga naar de pagina

Bekijken WOZ-waarden

De WOZ-waarde van uw huis staat op www.wozwaardeloket.nl. Hier staan de WOZ-waarden van alle huizen in Nederland. Zo kunt u uw huis vergelijken met andere huizen.

Online taxatieverslag opvragen

Taxatieverslag woningen

In het taxatieverslag staan de gegevens over uw pand die bij ons bekend zijn. Ook staan er in het taxatieverslag vergelijkbare huizen, die rond 1 januari (de peildatum) zijn verkocht. De vergelijkbare huizen hoeven trouwens niet precies dezelfde huizen te zijn.

U kunt de WOZ-waarde van uw huis zo controleren:

Taxatieverslag andere onroerende zaken (niet-woningen)

Neem contact met ons op om het taxatieverslag van uw niet-woning op te vragen.

Hoogte van de tarieven

De waarde van uw huis bepaalt maar voor een deel wat u betaalt aan ozb. Dat heeft ook te maken met hoe wij de hoogte van de ozb-tarieven bepalen. 

We bepalen ieder jaar hoeveel u betaalt aan belastingen. Dit doen we als we de begroting behandelen. Dan spreken we af wat er aan gemeentelijke belastingen moet binnenkomen om al onze taken te kunnen uitvoeren en betalen.

De laatste jaren zien we dat als de WOZ-waarde stijgt, de ozb-tarieven lager worden. Daalt de WOZ-waarde? Dan stijgen de ozb-tarieven. Dat is in heel Nederland zo. Voor ons is het daarbij belangrijk dat we een vaste bron van inkomsten hebben.

Peildatum 1 januari 2022

Ieder jaar bepalen we de WOZ-waarde van uw huis. De huizenmarkt verbetert en laat een stijging zien. Hierdoor kan de WOZ-waarde van uw huis of pand zijn gestegen.

We kijken altijd naar de waarde van uw huis op 1 januari. Voor de nieuwe WOZ-waarde kijken we naar 1 januari 2022.

Vermoedelijk gestegen

De WOZ-waarde van uw object is waarschijnlijk. Dat gebeurt meestal door:

  • Sterk stijgende (woning)markt de afgelopen 2 jaar
  • Controle op de objectkenmerken

Voor de reden van de WOZ-waarde bekijkt u uw taxatieverslag. Deze vraagt u op via het contactformulier.

Gebruiksoppervlakte woningen

Sinds vorig jaar worden de woningen gewaardeerd op de gebruiksoppervlakte. In de afgelopen jaren heeft de gemeente de woningen opnieuw ingemeten door een 3D-model, bouwtekeningen of een meting bij u thuis. Bij deze metingen zijn zoveel mogelijk kenmerken van uw woning bekeken. Hierdoor kunnen kenmerken van uw woning zijn veranderd in vergelijking met voorgaande jaren.

Voor het berekenen van de gebruiksoppervlakte is een meetinstructie gekozen, in samenwerking met onder andere, NRVT, NVW, VBO, VNG en de waarderingskamer. 

Bekijk meer informatie over de gebruiksoppervlakte en de meetinstructie

Bent u het niet eens bent met uw WOZ-waarde?

Bent u het niet eens bent met uw WOZ-waarde? Bel, mail of neem contact met ons op via het contactformulier. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 0523. Ook kunt u ons mailen naar gemeente@hardenberg.nl.

Wij helpen u graag verder.

Zelf bezwaar maken is altijd gratis

Verschillende bedrijven bieden aan om gratis (no cure, no pay) bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Gratis is dit helaas niet! Deze bedrijven sturen de rekening voor hun werk naar de gemeente. Het gaat om ruim € 700 per gegrond bezwaarschrift.

Wilt u bezwaar maken? Neem dan eerst contact met ons op. Misschien komen we er samen uit. Ook kunnen we u adviseren over hoe u gemakkelijk een bezwaarschrift indient.

Meer informatie over bezwaar maken

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.