Loonkostenvoordeel

Bent u een werkgever en heeft u medewerkers in dienst van 56 jaar of ouder met een uitkering? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen. Om gebruik te maken van dit loonkostenvoordeel (LKV) vraagt u of uw medewerker een doelgroepverklaring LKV aan.

Een doelgroepverklaring is een verklaring waarin staat dat een werknemer een uitkering (bijstand, IOAW of IOAZ) had voordat hij/zij in dienst kwam bij een werkgever.

U kunt deze verklaring gebruiken om in aanmerking te komen voor loonkostenvoordelen. Deze tegemoetkoming kan oplopen tot € 6.000 per jaar.

Aanvragen

Een werknemer van 56 jaar en ouder die een bijstandsuitkering van de gemeente krijgt, kan de doelgroepverklaring aanvragen bij de gemeente met onderstaand formulier. De werkgever hoeft dan geen aanvraag te doen.

Werknemers die 56 jaar of ouder zijn en een uitkering van UWV ontvangen, moeten de doelgroepverklaring aanvragen bij UWV.

Een werkgever kan een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij het UWV of de gemeente. Als de werknemer een bijstandsuitkering had, moet de doelgroepverklaring bij de gemeente aangevraagd worden. De werknemer moet de werkgever machtigen om deze aanvraag te doen.

Uw aanvraag bij de gemeente

Voor een aanvraag bij de gemeente kunt u gebruik maken van het onderstaande formulier. Het ondertekende formulier stuur u naar:

Gemeente Hardenberg
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Of per e-mail: administratiewerk@hardenberg.nl

Reactietermijn

U kunt na ongeveer zes weken een reactie van ons verwachten. In die periode beoordelen we of u aan alle voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

U kunt als werknemer een doelgroepverklaring aanvragen bij de gemeente als u:

  • 56 jaar of ouder bent, maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.
  • Recht had op bijstand of een IOAW- of IOAZ-uitkering.
  • Geen beschut werk doet via de gemeente.
  • Het afgelopen half jaar niet bij deze werkgever heeft gewerkt.
  • Binnen drie maanden na de start van uw baan de aanvraag doet.

Op deze pagina