Briefadres

Heeft u (tijdelijk) geen woonadres? Of woont u in een zorginstelling? Laat u dan inschrijven op een briefadres. De post van de gemeente komt dan op dit adres.

Een briefadres kunt u alleen aanvragen als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • U heeft geen woonadres.
  • U geeft aan waarom u geen woonadres heeft.
  • De bewoner of instelling van het briefadres vindt het goed dat u dit adres gebruikt.
  • Het hoeft geen adres te zijn in de gemeente waar u woont.
  • Wel moet het een officieel adres zijn uit de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt dus geen postbus gebruiken als briefadres.

Online doorgeven

Met uw DigiD geeft u een briefadres online door. Vul wel eerst deze formulieren in:

De ingevulde formulieren stuurt u mee met de online melding van uw briefadres. 

Wij onderzoeken eerst of het klopt dat u geen woonadres heeft. Keuren wij uw hierna briefadres goed? Dan schrijven we u in op dat briefadres. U krijgt een bevestiging per post.

Of kom langs om het bij de balie door te geven

U kunt uw briefadres ook persoonlijk doorgeven. Maak hiervoor online een afspraak. Of bel naar 14 0523.

Neem bij uw bezoek deze gegevens mee:

  • Ingevuld vragenformulier aanvraag briefadres.
  • Ingevuld formulier toestemming van briefadresgever.
  • Uw identiteitsbewijs, zoals paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
  • Een kopie van het identiteitsbewijs van de briefadresgever. 

Kunt u de inschrijving op een briefadres niet zelf doorgeven? Dan kunt u hiervoor iemand anders machtigen.