• Home
 • Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen? Geef dit door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum. Dit kan online met uw DigiD. Blijft u in de gemeente Hardenberg wonen? Geef dit dan ook aan ons door. Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

We verwerken uw nieuwe adres in de administratie. Andere overheidsorganisaties gebruiken deze gegevens ook. 

Geeft u een verhuizing door? Dan zorgen we ook voor afvalcontainers op uw nieuwe adres. En zorgen we dat de containers op uw oude adres niet meer op uw naam staan. Het kan een aantal werkdagen duren voordat u de containers kunt gebruiken op uw nieuwe adres.

Wanneer geeft u de verhuizing door?

Dit kan al vanaf 4 weken voordat u verhuist. Tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum. 

Geeft u een verhuizing door voor iemand anders? Dan heeft u een bewijs op papier nodig waarin staat dat u dit mag doen (een schriftelijke machtiging). Ook heeft u het identiteitsbewijs van die persoon nodig.

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Schrijf u in bij de gemeente waar u gaat wonen. Deze gemeente geeft de verhuizing daarna aan ons door. U hoeft dit niet zelf aan ons door te geven.

Let op: vergeet niet om uw parkeervergunning/-abonnement of ontheffing blauwe zone op te zeggen.

Zo geeft u de verhuizing door

Digitaal doorgeven

Met uw DigiD geeft u uw verhuizing digitaal door. Ga naar het formulier.

U krijgt een bevestiging van uw verhuizing. Dit gaat per post en komt op uw nieuwe adres. Verhuist u naar een andere gemeente? Wij schrijven u automatisch uit.

Persoonlijk doorgeven

U kunt uw verhuizing ook persoonlijk doorgeven. Maak hiervoor online een afspraak. Neem bij uw bezoek uw identiteitsbewijs mee, zoals uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Maak online een afspraak of bel naar 14 0523 (kengetal niet nodig).

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Bent u 16 jaar of ouder? Geef dan zelf uw verhuizing door. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan kan uw partner de verhuizing ook doorgeven. Ook kunt u iemand van 18 jaar of ouder schriftelijk machtigen om de verhuizing voor u door te geven. 

Wanneer kunt u de verhuizing niet zelf doorgeven?

 • Als u jonger bent dan 16 jaar. Een ouder, voogd of verzorger geeft de verhuizing door.
 • Als u onder curatele staat. De curator de verhuizing door.

Aan deze organisaties geven wij uw verhuizing door

Uw verhuizing geven wij door aan de onderstaande organisaties. U hoeft uw verhuizing dus niet zelf door te geven.

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Pensioenfondsen
 • Rijksdienst voor het wegverkeer
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Zorgverzekeraars
 • Waterschapsbelasting GBLT