Snippergroen

Grenst uw tuin aan een ongebruikt stuk grond van de gemeente? Dan kunt u deze grond misschien kopen of huren om uw tuin uit te breiden. Zo'n groenstrook die grenst aan uw perceel, noemen we snippergroen.

Snippergroen kunt u alleen huren of kopen als dit:

  • weinig betekenis heeft voor de openbare ruimte;
  • geen onderdeel is van de gemeentelijke infrastructuur;
  • geen deel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur.

Heeft u een vraag over Snippergroen? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Wilt u een aanvraag doen voor snippergroen? Met de knop hieronder gaat u naar digitale formulier (met DigiD).

Kosten

Voor de aankoop van snippergroen gelden de volgende prijzen voor percelen tot 200 vierkante meter:

  • grond aan de voorkant van de woning: € 50 per vierkante meter;
  • grond aan de zijkant of achterkant van de woning: € 90 per vierkante meter.

Is uw perceel groter is dan 200 vierkante meter? Of kunt u extra bebouwing plaatsen door de aankoop van de grond? Dan stellen we de grondprijs vast door middel van taxatie

Let op: de prijzen zijn exclusief de overdrachtsbelasting, de kosten voor kadastrale inmeting en de notaris.

Voor het huren van grond betaalt u jaarlijks € 2,57 per vierkante meter. Hierbij geldt een minimum van € 64,40 per jaar.

We indexeren deze bedragen elk jaar.

Als gemeente voeren we de beleidsnota Snippergroen uit. Bij de verkoop van stukjes snippergroen moet iedereen de kans krijgen om snippergroen te kopen. Hierbij houden we rekening met het volgende uitgangspunt:

  • U kunt alleen snippergroen kopen of huren als uw grond tegen het stuk snippergroen aanligt.

Is er maar één eigenaar die met zijn grond tegen het stuk snippergroen aanligt? Dan krijgt alleen deze persoon de kans om het stuk te kopen of huren.

We voeren dit beleid uit volgens het Didam-arrest van de Hoge Raad. Wilt u weten wat dit arrest precies inhoudt? U vindt meer informatie als u op Didam-arrest zoekt op Google of een andere zoekmachine.

Bekijk het snippergroenbeleid van de gemeente Hardenberg