Verlof buiten schoolvakanties

Buiten de schoolvakanties mogen leerlingen niet van school wegblijven. Toch kunnen er belangrijke redenen zijn waarom u extra verlof wilt aanvragen.

Bijvoorbeeld voor:

  • een familiegebeurtenis, zoals een huwelijk of een begrafenis.
  • het kunnen voldoen aan een godsdienstige verplichting.

Bij de school kunt u meer informatie vragen over wanneer uw kind verlof kan krijgen. 

Verlof aanvragen

U gebruikt een aanvraagformulier voor het aanvragen van verlof. Dat formulier krijgt u van de school. U moet uw aanvraag minstens twee maanden van tevoren indienen bij de directeur van de school.

Beoordeling verlofaanvragen

De schooldirecteur beslist over aanvragen van verlof van minder dan 10 dagen. Duurt het verlof langer? Dan beslist de leerplichtambtenaar. De directeur en de leerplichtambtenaar volgen hierbij de regels van de Leerplichtwet.

Soms moet u bewijsstukken laten zien. Bijvoorbeeld een kopie van een overlijdensakte. U krijgt schriftelijk bericht of het verlof is toegekend of niet.

Op deze pagina