Leerplicht

Jongeren moeten naar school. In de Leerplichtwet staat uitgelegd wat ouders of verzorgers, jongeren en de school daarvoor kunnen doen.

Met een goede schoolopleiding en een diploma staan jongeren sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren in Nederland naar school. Soms komen leerlingen niet op school. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn. Of omdat ze geen zin hebben. Soms weten ouders of verzorgers niet dat ze niet naar school gaan.

Gebeurt dat vaker? Dan gaan ze achterlopen in hun ontwikkeling. Soms maken ze de school helemaal niet af. Dan is het later veel moeilijker om leuk werk te vinden. Informatie over leerplicht vindt u op de website van de rijksoverheid.

Leerplichtambtenaar

Elke gemeente heeft een leerplichtambtenaar. Hij of zij houdt het recht op onderwijs in de gaten. En zorgt ervoor dat er zo min mogelijk schooluitval is. Zo voert de ambtenaar gesprekken met leerlingen. En met de ouders en verzorgers en/of de school. Het doel is dat de leerling de opleiding afmaakt. En met een diploma het onderwijs verlaat.

De leerplichtambtenaar wil graag een goede samenwerking met de leerling, ouders/ verzorgers en school. In overleg schakelt de ambtenaar andere hulpverleners in. Samen proberen we te voorkomen dat een situatie tot meer schoolverzuim leidt. Soms is teruggaan naar dezelfde school niet mogelijk. Dan wordt de leerling op een andere school geplaatst.

Verlof buiten schoolvakanties

Soms heeft u een goede reden waarom uw kind buiten schoolvakanties om niet naar school kan gaan. 

Lees hierover meer informatie op de pagina ‘Verlof buiten schoolvakanties’

Contact met leerplichtambtenaren

De leerplichtambtenaren voor de gemeente Hardenberg zijn:

  • Hanneke Heerdink
  • Zwanette Wesselink
  • Andy Veltink

Meer informatie

U vindt meer informatie over leerplicht en het Doorstroompunt op lerenwerktwel.nl