Reclame maken

In onze gemeente kunt u op verschillende manieren reclame maken op gemeentegrond. Bijvoorbeeld met reclameborden, lichtmasten, plakzuilen, sandwichborden of spandoeken. 

Wilt u reclame maken op uw eigen grond of aan uw eigen pand? Dan heeft u een omgevingsvergunning heeft. 

Wilt u reclame maken voor uw bedrijf? Dan kunt u reclame maken aan een lantaarnpaal. De sandwichborden zijn bestemd voor reclame voor evenementen. Plakzuilen en spandoeken mogen alleen gebruik worden door goede doelen of goede doelstellingen.

Reclameobjecten

De regels voor het plaatsen van reclameobjecten leest u in 'Uitstallingen, reclameobjecten, ramkraakbeveiliging en terrassen (pdf, 356,79 KB)'. Meestal moet u een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Dit geldt bijvoorbeeld voor een reclamebord en lichtreclame.

Bij uw aanvraag van een omgevingsvergunning geeft u de volgende informatie door:

  • Reden voor plaatsing van de reclame.
  • Soort reclameobject.
  • Afmetingen van het reclameobject.
  • Locatie van het gewenste reclameobject.

U kunt in onze gemeente reclame maken op/aan verlichte lichtmasten. Dit zijn (verlichte) reclamebakken, die aan lantaarnpalen hangen.

Het Nationaal Publiciteits Bureau (NPB) in Haarlem is de enige aanbieder die lichtmastreclame mag verkopen en uitvoeren in de gemeente Hardenberg. Voor meer informatie kunt u bellen met het NPB via het telefoonnummer 023 538 48 44.

In onze gemeente staan op verschillende plaatsen openbare plakzuilen. De plakzuilen zijn niet voor handelsreclame.

Met sandwichborden kunt u tijdelijke reclame maken voor evenementen. De borden worden door Hoffman Outdoor Media geplaatst om lantaarnpalen. Meer informatie kunt u opvragen bij Hoffman Outdoor Media via het telefoonnummer 050 525 05 25.

Spandoeken mogen in onze gemeente alleen worden opgehangen door organisaties die goede doelen of goede doelstellingen vertegenwoordigen. Dit mag zonder vergunning, ontheffing of melding. Wel moet u zich aan een paar voorwaarden houden. Bekijk de voorwaarden.