Spandoeken

Spandoeken in de gemeente Hardenberg mogen alleen worden opgehangen door organisaties die goede doelen of goede doelstellingen vertegenwoordigen. Dit mag zonder vergunning, ontheffing of melding. Wel moet u zich aan een paar voorwaarden houden.

U mag een spandoek op en rondom de openbare weg ophangen als u aan zich houdt aan de volgende voorwaarden:

  • Het spandoek mag maximaal drie weken ergens hangen. De boodschap op het spandoek sluit aan bij collecte- of actieweken.
  • Het spandoek wordt opgehangen door organisaties voor goede doelen of goede doelstellingen. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties die aangesloten zijn bij Goede Doelen Nederland of lokaal bekende maatschappelijke organisaties. U mag geen spandoeken ophangen voor niet-maatschappelijk doelen. Zoals handelsreclame en reclame voor evenementen.
  • Hangt u het spandoek boven een weggedeelte voor verkeer? Dan moet deze tenminste 4,20 meter boven komen. Deze hoogte sluit aan bij regelgeving voor het verkeer.
  • Een spandoek mag niet verlicht zijn.
  • Een spandoek moet goed en strak gespannen vastgemaakt worden.

Deze voorwaarden gelden voor spandoeken in onze gemeente. Wilt u een spandoek boven of rondom een weg van de Rijksoverheid, de Provincie of het Waterschap hangen? Dan gelden de regels van die overheden.

Algemene plaatselijke verordening

Is uw spandoek in strijd met de Algemene plaatselijke verordening (APV)? Dan moet u deze op aanwijzing van de gemeente of politie verwijderen. Meer informatie over de regelgeving vindt u in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening.

Is er schade aan gemeentelijke eigendommen? Dan is die voor uw rekening. Ook is het uw verantwoordelijkheid om eventuele privaatrechtelijke toestemming van derden te krijgen. Overige wet- en regelgeving blijft altijd van toepassing.