Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit is de energiebesparingsplicht. Die maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Vanaf 1 juli 2019 wordt de Wet milieubeheer uitgebreid. Vanaf dan geldt de informatieplicht energiebesparing. En moeten bedrijven en instellingen genomen energiebesparende maatregelen rapporteren. Hiervoor moeten zij maatregelen treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

De informatieplicht geldt bij een jaarlijks energieverbruik vanaf:

  • 50.000 kWh elektriciteit, of
  • 25.000 m3 aardgas of aardgas-equivalent.

Zo komt u de informatieplicht na

Met het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing bepaalt u of uw bedrijf of instelling een informatieplicht én energiebesparingsplicht heeft.

Als u een energiebesparingsplicht en een informatieplicht heeft, kunt u gebruik maken van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML-lijsten). Hierin staan voor 19 bedrijfstakken maatregelen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen.

Melden maatregelen

Als bedrijf of instelling moet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) melden welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. 

Het melden kan online in het eLoket van RVO.nl. U heeft hiervoor eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. 

  • Log in op het eLoket van RVO.nl.
  • Maak een account aan.
  • Selecteer de bedrijfstak waarin u actief bent.
  • Bekijk de lijst met erkende maatregelen.
  • Geef voor elke erkende maatregel aan of u deze heeft toegepast of niet.
  • Geef aan of u alternatieve maatregelen heeft genomen.
  • Alternatieve maatregelen bent u verplicht om te omschrijven.

Controle

De Omgevingsdienst IJsselland controleert of u voldoet aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht.