Werksessie Groene & Gezonde maatlat op maandag 15 juli

8 juli 2024

Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de werksessie voor de Groene en Gezonde Maatlat. De werksessie is op maandag 15 juli vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De gemeenteraad vindt een groene en gezonde leefomgeving heel belangrijk. Daarom is de raad bezig met het opzetten van een Groene & Gezonde Maatlat. Dat is een methode om biodiversiteit, klimaat en gezondheid te meten. En dit een prominente plek te geven bij nieuwe en bestaande woonwijken en bedrijventerreinen. 

Op 15 juli is er een werksessie voor deze maatlat. Tijdens de avond gaan we uitgebreid in op de thema’s die centraal staan in de maatlat: klimaatadaptatie, biodiversiteit en positieve gezondheid. Samen denken we na over wat deze thema’s voor de gemeente Hardenberg betekenen. En wat we kunnen doen om te werken aan gezonde en groene woon- en werklocaties. 

Wilt u meedenken en meepraten over dit onderwerp? Dan bent u van harte uitgenodigd bij de werksessie. Het resultaat van de werksessie wordt meegenomen bij het verder ontwikkelen van de maatlat. 
 

Agenda 

1. Opening door raadslid Bert Gelling
2. Presentatie door architectenbureau Posad Maxwan
3. Werksessie, per thema in groepjes uiteen
4. Gezamenlijke bespreking resultaten werksessie
5. Sluiting

 

Lees meer over de Groene & Gezonde Maatlat

Naar alle nieuwsberichten van de gemeenteraad