Groene en gezonde maatlat

De gemeenteraad van Hardenberg wil de ambities voor klimaat en natuur een extra impuls geven. Daarom heeft de raad het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een ‘Groene en Gezonde maatlat’. Deze maatlat is een methode om biodiversiteit, klimaat en gezondheid een prominente plek te geven. Bij nieuwe en bestaande ontwikkelingen, zoals woonwijken en bedrijventerreinen. De maatlat is uniek doordat het initiatief bij de raad ligt, door het toevoegen van het onderdeel ‘gezondheid’ en het ontwikkelen aan de hand van de praktijk.