• Home
  • Nieuwsoverzicht
  • Provincie Overijssel beoordeelt plannen voor windenergie in de gemeente Hardenberg

Provincie Overijssel beoordeelt plannen voor windenergie in de gemeente Hardenberg

25 juni 2024

De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel hebben afspraken gemaakt over windenergie in de gemeente Hardenberg. In de gemeente Hardenberg is ruimte om tot 2030 nog maximaal 200 GWh windenergie op te wekken met 10 tot 15 windmolens. De provincie Overijssel beoordeelt plannen van initiatiefnemers en geeft vergunningen af. De afspraken tussen de gemeente en de provincie staan in het concept-windbeleid van de provincie Overijssel. Als Provinciale Staten van Overijssel instemmen met het windbeleid, kunnen initiatiefnemers van windmolens op bedrijventerreinen in de gemeente Hardenberg vanaf half oktober 2024 een aanvraag doen bij de provincie. In het voorjaar van 2025 volgt een tweede ronde voor de ruimte die dan nog over is.

De provincie Overijssel werkt aan ‘windbeleid’. Hierin legt de provincie vast dat er in 2030 in Overijssel 2 Twh aan windenergie wordt opgewekt. Om dat doel te halen zijn ongeveer 90 extra windturbines in Overijssel nodig. De provincie Overijssel bepaalt waar deze windturbines kunnen komen en geeft hiervoor vergunningen af. 

Lees meer op de pagina over Windenergie in de gemeente Hardenberg